Busty

 
Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára, Báčsky Petrovec

Kovačica, park pred vchodom do ZŠ mladých pokolení

Kovačica, kostolná záhradka

 
Aleja velíkanov, Kulpín

 
Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra

Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra

 
Aleja velikánov, Kulpín

Aleja velikánov, Kulpín