Pamätná tabuľa na rodnom dome Karola Miloslava Lehotského

Foto: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Pamätná tabuľa na rodnom dome Karola Miloslava Lehotského

Mile Vučenov
16. 11. 2009
Laliť
dimenzie: 65×39
granit
Pamätnú tabuľu odhalil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov k 130. výročiu narodenia Karola Miloslava Lehotského.

Pamätná tabuľa venovaná Karolovi Miloslavovi Lehotskému, prvému školenému maliarovi z radov vojvodinských Slovákov sa nachádza na jeho rodnom dome v Ulici maršala Tita 13 v Laliti.

V 19. storočí tento dom bol učiteľským bytom rozvetvenej šľachtickej rodiny Lehotských. 16. novembra 1879 sa v ňom narodil aj Karol Miloslav Lehotský, významná osobnosť kultúry vojvodinských Slovákov. V súčasnosti v miestnostiach tohto domu svoju činnosť vykonáva KUS Štefánik z Lalite.

Karol Miloslav Lehotský tvoril na Slovensku, v Česku, Rakúsku ako aj doma, v Laliti a v Hložanoch. Jeho maliarstvo malo niekoľko špecifických prúdov, v ktorých vznikli diela symbolizmu, secesionizmu, impresionizmu, akademického realizmu ako aj diela teozofického mistického symbolizmu. V súčasnosti sa Lehotského diela nachádzajú v mnohých galériách a veľký počet jeho malieb vlastní Galéria Karola Miloslava Lehotského v Báčskom Petrovci, Galéria Zuzky Medveďovej a početné diela sú aj v súkromnom vlastníctve. Autorom je oltárneho obrazu v evanjelickom chráme v Báčskom Petrovci.

Život a dielo tohto umelca je spracované v knihe Európske kontexty umenia 20. storočia vo Vojvodine a v monografii Karol Miloslav Lehotský autorov Vladimíra Valentíka a Ladislava Čániho. Lehotskému sú venované aj básne napísané perom spisovateľky Viery Benkovej.

Od 16. novembra 2009 je Karolovi Miloslavovi Lehotskému venovaná aj pamätná tabuľa, ktorú odhalil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Rozmery tabule: 65×39, materiál: granit, kamenár: Mile Vučenov z Lalite.


Referencie:

Kolektív autorov: Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini. Nový Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine 2008 (Beograd: Publikum). 870 s.

ČÁNI, Ladislav – VALENTÍK, Vladimír: Karol Miloslav Lehotský. Báčsky Petrovec: Kultúra – Bratislava: Dom zahraničných Slovákov 2004. 190 s.