Kurzy

Letný zborový kemp je medzinárodný kurz pre slovenských hudobných pedagógov a zborových dirigentov. Kemp je organizovaný v rámci činnosti Asociácie slovenských pedagógov, autorkou a organizátorkou projektu je Anna Medveďová, profesorka hudby a zborová dirigentka na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Organizáciu odborného zdokonaľovania hudobných pedagógov podporujú: Demokratický Zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letný zborový kemp sa sústavne organizuje od roku 2005 v letných mesiacoch. Zámery kempu sú: sústavná a kvalitnejšia práca dirigentov so zbormi v školách vyučujúcich v slovenskom jazyku, zveľaďovanie a zachovávanie spevu slovenských ľudových piesní, organizovanie spoločných hudobných manifestácií a dlhodobá spolupráca na kultúrnom poli škôl z Maďarska, Rumunska a škôl zo Srbska.

Práca zborového kempu je zameraná na dva aspekty: teoretický a praktický, v rámci ktorých sa spracujú rozmanité témy: slovenské školské zbory vo Vojvodine, v Maďarsku a Rumunsku (evidovanie problémov a možnosti ich vyriešenia), organizovanie zborov v školách, práca so zbormi a spájanie zborov možnosti sústavnej spolupráce na kultúrnom poli, postrehy k hudobným festivalom z hudobného aspektu, prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov a iné. Praktická čast kempu je zameraná na prípravu dirigenta pre prácu so zborom, analýzy zborových partitúr, dirigovanie zborových skladieb, práca na vokálnej technike…

Hudobní pedagógovia, vysokoškolskí študenti a členovia zborov pracujú vedení eminentnými hudobnými odbornikmi zo Slovenskej republiky a odbornikmi zo Srbska. V priebehu piatich rokov práce kempu sa zúčastnili nasledovní dirigenti – metodici:

Paed. Dr. Štefan Sedlický ml. – Žilina

Paed. Dr. Ján Leporis – Turčianske Teplice

Mr. Juraj Ferík – Nový Sad

Paed. Dr. Juraj Súdi – Selenča

Anna Medveďová –B. Petrovec

Mgr. art. Milina Sklabinská – Nový Sad

Realizácia doterajších projektov bola na vysokej úrovni, účastníci zborového kempu kladne zhodnotili projekt a uzávery boli,sústavné organizovanie Letných zborových kempov, čím sa získava sistematickosť a kvalita práce hudobných odborníkov pestujúc zborový spev na kvalitnejšej úrovni, nadväzuje sa spolupráca pedagógov a žiakov z jednotlivých škôl, organizujú sa medzinárodné festivaly a kultúrny – umelecké poriadania.

O potrebe zdokonaľovania sa a kvalitnej spolupráci slovenských hudobných pedagógov a dirigentov z určitých prostredí svedčí i Dohoda o spolupráci medzi Maďarskom, Rumúnskom a Srbskom, v ktorej sa podporuje organizovanie zborového kempu.

Kontaktná osoba: Anna Medveďová

E-mail: medvedovaa@gmail.com