Osobnosti slovenského hudobného života

K osobnostiam hudobného života vojvodinských Slovákov zaraďujeme hudobníkov všetkých profilov, ktorí svojou pedagogickou, interpretačnou, skladateľskou, dirigentskou či hudobnoteoretickou prácou ovplyvnili rozvoj hudobného života vo všetkých prostrediach kde žijú Slováci.

K osobnostiam hudobného života zaraďujeme tie osobnosti, ktoré v minulosti vybudovali základy slovenskej hudobnej kultúry ako aj osobnosti, ktoré sú na tomto poli činné v súčasnosti.

Osobnosti sú zoradené abecedným poradím, viac informácií o dannej osobnosti získate kliknutím na meno a priezvisko.

  • Benková Kvetoslavaspeváčka, etnomuzikologička, dramaturgička, redaktorka, režisérka
  • Bystrý, Viliam Figušhudobný skladateľ, pedagóg, autor prvej slovenskej opery
  • Ferík Juraj ml.Prvý profesionálny dirigent z radov vojvodinských Slovákov
  • Ferík Juraj st.učiteľ, hudobný pedagóg, zberateľ ľudových piesní
  • Kmeť, Martinetnomuzikológ, pedagóg, skladateľ a dirigent
  • Medveďová Annaprofesorka hudby, zborová dirigentka
  • Nosál, Jánhudobný skladateľ, autor zborových skladieb prvej dolnozemskej slovenskej opery a oratória, pedagóg, upravovateľ a kantor rímskokatolíckej cirkvi
  • Súdi, Jurajskladateľ, dirigent, kantor a hudobný pedagóg
  • Tomáš, Pavel st.hudobník