Aktá Ústavu

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov založený je a pôsobí v súlade s:

V práci sa riadi nasledovnými prijatými aktami:

  • Pravidlami o organizácii a systematizácii pracovných miest v Ústave
  • Pravidlami o pracovných vzťahoch
  • Pravidlami o práci Správnej rady a Dozornej rady
  • Pravidlami o postupe verejného obstarávania malej hodnoty
  • Pravidiel o vedení pečiatok v Ústave
  • Pravidlami o kancelárskej práci