Produktívna kultúra

Vážení návštevníci,

vitajte v časti portálu, ktorá je venovaná produktívnej kultúre slovenskej komunity žijúcej v Srbsku.

Z potreby jasne definovať kultúrnu infraštruktúru vojvodinských Slovákov, termín produktívna kultúra využili sme na označenie toho segmentu, ktorý predpokladá prezentačné a rozvojové postupy slovenskej vojvodinskej kultúry.

Produktívna kultúra tak zahŕňa segmenty kultúry, v ktorých vojvodinskí Slováci od ochotníckej po profesionálnu úroveň rozvíjajú aktivity ako je poriadanie výstav, koncertov, predstavení, prehliadok, festivalov, umelecky tvorivých dielní, prednášok, odborných seminárov, konferencií, publikovanie rôznych vydaní a mnohých iných kultúrnych aktivít, ktoré prispievajú k zveľadeniu a rozvoju slovenskej kultúry. Zamená to, že v tomto segmente nájdete na osobitných stránkach spracované oblasti hudby, divadelníctva, vizuálneho umenia, literatúry a vydavateľstva, filmu a audiovizuálnej tvorby, ľudovej kultúry, prehliadok a festivalov a osobností, ktoré vynikli v týchto oblastiach.

Veríme, že portál, ktorý predkladáme bude pre Vás užitočným zdrojom informácií a že vhodným spôsobom prispeje k zviditeľneniu a promócii slovenskej kultúry a k vytváraniu interaktívneho prostredia, ktoré umožní výmenu informácií z kreatívneho priemyslu.

Milina Sklabinská