Zbory

K aktívnym speváckym zborom vojvodinských Slovákov, ktoré v súčasnosti pôsobia patria:

Komorný zbor Zvony vznikol roku 1993 za odborného vedenia hudobného pedagóga Juraja Súdiho. Cieľom zboru je zoznámiť obecenstvo Dolnej zeme so slovenskou zborovou hudbou. Zvony boli vzorom pre zakladanie viacerých speváckych zborov vo Vojvodine. Dnes Zvony spievajú vážnu, chrámovú hudbu, ako aj úpravy slovenských ľudových piesní, ale aj iný druh hudby, o ktorý jestvuje záujem. Za pätnásť rokov, Zvony absolvovali 310 koncertných vystúpení, na ktorých zaspievali 232 zborových skladieb. Komorným zborom Zvony predefilovalo do 90 spevákov. V jeho práci účinkujú v kontinuite dve generácie spevákov: rodičia a deti. Juraj Súdi súčasne vedie ďalšie štyri spevácke zbory: detský spevácky zbor ZŠ Jána Kollára v Selenči – Zvončeky, mestský zbor Neven z Báču, detský spevácky zbor Kolibrík z Báču a Evanjelický a.v. cirkevný spevokol v Selenči a je synodálnym kántorom slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku.

Zvoni, foto: Igor Bovdiš

V Novom Sade od roku 1998 úspešne pôsobí zmiešaný spevácky zbor SKUS P. J. Šafárika, ktorý je zároveň aj zborom Slovenskej evanjelickej cirkvi v Novom Sade. V súčasnosti zbor vedie Anna Crveniová, profesorka hudby na Základnej škole v Kysáči a predtým ho nacvičoval dirigent Janko Zorjan. Zbor sa aktívne podieľa na takmer všetkých hudobných podujatiach vojvodinských Slovákov a na ďlaších podujatiach poriadaných vo Vojvodine a v zahraničí. Vo svojom repertoáre obsahuje skladby svetovej a cirkevnej hudby a má nahraté 3 CD nosiče.

Komorný zbor Musica viva, bol založený v roku 2001 pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Báčskom Petrovci. Dirigentkou tohto zboru je Mariena Stankovićová Kriváková, hudobná pedagogička na Základnej škole v Petrovci. Zbor absolvoval rad vystúpení a je nositeľom početných ocenení. Musica viva a jej vedúca každoročne v Báčskom Petrovci organizujú Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny.Prednedávnom sa k nim pridal aj Spevácky zbor slovenských pedagógov Vojvodiny, ktorý vznikol v roku 2006 a pôsobil pod taktovkou Anny Medveďovej st, ktorá je profesorka hudby na Gymnáziu Jána Kollára.

Musica viva, foto Igor Bovdiš

Aktívnym miešaným zborom pýši sa aj Stará Pazova. Tam od roku 2002 úspešne pôsobí Spevácky zbor Kultúrno umeleckého spolku Janka Čmelíka, ktorý odborne vedie Anna Ďurdevićová.

V Pivnici od roku 2004 pôsobí Komorný zbor Nádeje, odborne vedený Annou Stojnevovou z Pivnice.

V roku 2005 bol v Novom Sade pri SKC P. J. Šafárika založený Komorný zbor Agapé ako mládežnícke spevácke teleso, ktoré do svojho repertoára zaraďuje duchovné a svetové skladby slovenských a iných skladateľov, tiež úpravy ľudových piesní a skladby iných žánrov. Zbor má za sebou rad vystúpení tak doma ako i v zahraničí – Slovensko, Poľsko, Slovínsko. V roku 2010 pod vedením dirigenta Janka Zorjana zbor nahral CD nosič duchovných skladieb pod názvom Čuj aká prekrásna pieseň vo vydaní Slovenskej evanjelickej cirkvi v Novom Sade. Neskôr zbor viedla Milina Sklabinská a krátky čas Alexandra Majtánová. V súčasnosti zborom spravuje Tatiana Jašková. 

Najmladší zo slovenských vojvodinských zborov je Komorný zbor Viliama Figuša Bystrého z Padiny. Zbor bol založený v roku 2013 ako skupina skupina mladých spevákov. Meno si zvolil podľa známeho slovenského skladateľa, ktorý v Padine žil a pôsobil v rokoch 1903 – 1907. Repertoár zboru tvoria skladby svätovej vážnej hudby, duchovnej, swing, ako i úpravy slovenských a srbských ľudových piesní. Za tento čas zbor vystupoval v Padine, na stretnutí zborov v Bačskom Petrovci, Pivnici, Novom Sade atď. Vedúci a dirigent zboru od založenia bol Janko Tomek a v súčasnosti umeleckou vedúcou a dirigentkou je Anita Petráková.