Hudobné podujatia

V súčasnosti existuje rad hudobných podujatí, tak tých scénických, na ktorých sa predvádza ľudová hudba, vážna hudba alebo populárne žánre, ako aj tých edukačných a hudobnoteoretických, ktoré majú za cieľ zvyšovať kvalitu celkového hudobného života vojvodinských Slovákov.

Na tejto stránke sa dozviete o činnosti edukačnej a hudobnoteoretickej, osobitne o tých akciách, ktoré sa realizujú v posledných rokoch permanentne.

Texty, fotografie, zvukové a video nahrávky o celomenšinových hudobno-tanečných festivaloch najdete v položke Manifestácie a festivaly, zatiaľ čo sa o hudobnom živote kultúrno-umeleckých spolkov a našich osád môžete informovať na stránke Ľudová kultúra alebo v rámci Kultúrnej mapy.