Muzička dešavanja

Postoji veliki broj muzičkih dešavanja kod vojvođanskih Slovaka, kako onih scenskih, na kojima se izvodi narodna muzika, ozbiljna muzika i popularni žanrovi, tako i edukacionih i etnomuzikoloških seminara i konferencija, čiji je cilj povećanje kvaliteta muzičkog sadržaja vojvođanskih Slovaka.

Putem ove stranice možete se informisati o edukacijama i konferencijama, koje se u poslednjih nekoliko godina održavaju u kontinuitetu.

Tekstove, fotografije, zvučne i video zapise sa muzičko-folklornih festivala pokrajinskog značaja možete pronaći na stranici Manifestacije i festivali, dok ćete informacije o muzičkom životu iz slovačkih sredina odnosno o muzičkom životu kulturno-umetničkih društava pronaći na stranicama Narodna kultura i Kulturna mapa.