Srpsko – slovačke kulturne veze

Slovačko – srpske kulturne I društvene veze su veoma intenzivne. Njihovi koreni sežu još od kraja 14. veka, kada prvi Srbi počinju da se naseljavaju u Slovačkoj. Za razumevanje srpsko – slovačke saradnje potrebno je posegnuti u daleku prošlost i pratiti često složene privredne, političke I društvene veze crkvenih velikodostojnika u početku, onda magnata, plemića, da bi na kraju došli do mladih studenata, zahvaljujući kojima počinju intenzivne kulturne veze dva naroda, koje u velikoj meri traju do danas.

Na našoj stranici nudimo sažet uvid u početke seobe Srba na teritoriju današnje Slovačke, koja počinje još u 14. veku, takođe pregled magnata i plemića, koji su na području Slovačke živeli od 12. do 18. veka, kada u stvari počinju da se stvaraju i kulturne veze između ova dva naroda. Spomenućemo i najznačajnije kulturne centre iz tog perioda , kao i najistaknutije ličnosti.

Što se tiče 18. i 19. veka, nudimo pregled slovačkih profesora, koji su predavali na fakultetima u Srbiji, kao i srpskih studenata, koji su studirali u Slovačkoj.

Na kraju uvodimo trenutno stanje srpsko –slovačkih kulturnih veza, kao i neke od ličnosti zaslužne za njihovo negovanje.

Prema knjizi

CEROVIĆ, Ljubivoje: Srbi u Slovačkoj ; Srbi na Slovensku. Bački Petrovac: Kultura; Novi Sad: Društvo srpsko-slovačkog prijateljstva, 1999.

KUZMANOVIĆ, Nebojša: Srbi a Slováci: srbsko-slovenského kultúrne styky. Bačka Palanka : Matica slovačka, Mesni odbor : DNS [i. e. Društvo za nauku i stvaralaštvo] Logos : KK [i. e. Književni klub] Dis, 2008 (Čelarevo : Grafoofset)

pripremila:

Anna Margareta Valent

Na srpski jezik prevela: Ana Zloh