Kultura i šira javnost

Adresár inštitúcií, ustanovizní, združení, kultúrnych stredísk a kultúrno-umeleckých spolkov vojvodinských Slovákov


Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji

Bulvár Mihajla Pupina 1/IV

21 000 Nový Sad

Tel./fax: 021/422 989

E-mail: office@rada.org.rs

URL: www.rada.org.rs

Predsedníčka: Libuška Lakatošová


Matica slovenská v Srbsku
Matica slovačka u Srbiji

Ul. maršala Tita 18

21 470 Báčsky Petrovec

Tel./Fax: 021/78 02 48

E-mail: msjbp@stcable.net

Predseda: Ján Brtka


Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny
Slovačka redakcija Televizije Vojvodine

Sutjeska 1

21 000 Nový Sad

Tel.: 021/210 14 80, 021/210 14 20

E-mail: dennik@rtv.rs

Hlavný a zodpovedný redaktor: Milan Kulík


Slovenská redakcia Rádia Nový Sad
Slovačka redakcija Radija Novi Sad

Ignjata Pavlasa 3

21 000 Nový Sad

Tel.: 021 210 17 30

E-mail: slovacka.radio@rtv.rs

Hlavný a zodpovedný redaktor: Martin Prebudila


NVU Hlas ľudu
NIU „Hlas ljudu“

Bulvár oslobodenia 81/V

21 000 Nový Sad

Tel.: 021/47 20 840

E-mail: nvuhlasludu@hl.rs

Riaditeľ: Samuel Žiak


Slovenské vydavateľské centrum
Slovački izdavački centar

14 VÚSB 4-6

21 470 Báčsky Petrovec

Tel./Fax: 021/780 159

E-mail: svcentrum@stcable.rs, svc.petrovec@gmail.com

Riaditeľ: Vladimír Valentík


Slovenské vojvodinské divadlo
Slovačko vojvođansko pozorište

Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 021/780 040

Fax: 021/780 444

E-mail: svpozoriste@gmail.com

URL: www.petrovec.com/svd

Riaditeľka: Viera Krstovská


Múzeum vojvodinských Slovákov
Muzej vojvođanskih Slovaka

Ul. maršala Tita 23, Ul. maršala Tita 18/1

Ul. Maksima Gorkog 17 (kancelária)

21 470 Báčsky Petrovec

Tel: 021/781 377
E.mail: muzejvs@stcable.net
URL: www.muzeumslovakov.rs

Riaditeľka: Anna Séčová-Pintírová


Kultúrne centrum Kysáč
Kulturni-centar Kisač

Slovenská 22

21 211 Kysáč

Tel./Fax: 021/827 642

E-mail: kis.kysac@gmail.com

Riaditeľ: Pavel Surový


Dom kultúry 3. októbra
Dom kulture „3. oktobar“

Ul. maršala Tita 46

26 210 Kovačica

Tel./Fax: 013/661 112, 062/88 50 814

E-mail: dkulture@gmail.com

Riaditeľ: Ján Tomáš


Dom kultúry Michala Babinku
Dom kulture „Mihal Babinka“

Námestie oslobodenia 1

26 215 Padina

Tel.: 013/667 235

E-mail: dkmbpadina@gmail.com

Riaditeľka: Anička Elchekhová


Stredisko pre kultúru Stará Pazova
Centar za kulturu Stara Pazova

Svetosavská 27

22 300 Stará Pazova

Tel. 022/312 114, 022/311 104

E-mail: czkstpazova@ptt.rs,

centarzakulturu.starapazova@gmail.com

URL: www.czkstarapazova.com

Riaditeľ: Vladimir Kerkez


Knižnica Štefana Homolu
Biblioteka „Šćefan Homola“

Národnej revolúcie 9

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 021/781 335

E-mail: shomolu@stcable.net, jazyciarka@gmail.com

Riaditeľka: Anna Speváková


Obecná knižnica Kovačica
Opštinska biblioteka Kovačica

Ul. maršala Tita 48

26 210 Kovačica

Tel.: 013/662 471

Fax: 013/660 800

E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com

URL: www.biblioteka-kovacica.com

Riaditeľ: Slobodan Stevanovski


Slovakistická vojvodinská spoločnosť
Slovakističko vojvođansko društvo

Dr. Zorana Đinđića 2

21 000 Nový Sad

Tel.: 063/8623994

E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs

Tajomníčka: Zuzana Týrová


Galéria Zuzky Medveďovej
Galerija Zuske Medveđove

Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel: 021/781 377
E.mail: muzejvs@stcable.net
URL: www.muzeumslovakov.rs

Riaditeľka: Anna Séčová-Píntírová


Galéria insitného umenia Kovačica
Galerija naivne umetnosti Kovačica

Masarykova 65

26 210 Kovačica

Tel: 013/661 157, 013/660 500

E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com

URL: www.naivnaumetnost.com

Riaditeľka: Anna Žolnajová-Barcová


Galéria SND
Galerija SND

Slovenská 47

21 211 Kysáč

E-mail: michalmadacky@gmail.com

Tel: 063/1919336

Vedúci: Michal Madacký


Medzinárodné etnocentrum Babka Kovačica
Međunarodni etno centar „Babka“ Kovačica

Vinogradarska 7

26 210 Kovačica

Tel.: 013/661 522

E-mail: office@babka-center.com

URL: www.babka-center.com

Riaditeľ: Pavel Babka


Divadlo VHV Báčsky Petrovec
Pozorište VHV Bački Petrovac

Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel./fax: 021 780 034, +381 63 885 60 40

E-mail: divadlo@vhv.rs, vhvpetrovec@gmail.com

URL: www.vhv.rs

Riaditeľ: Ján Černák


Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici
Amatersko pozorište „Janko Čeman“ u Pivnicama

Vojvodinská 25

21 469 Pivnica

Tel: 021 756 550, 069/756 981

E.mail: jceman94@gmail.com

URL: www.dida.co.rs

Predseda: Mirko Gedra


Art centrum Chlieb a hry
Art centar Hleba i igara

Slovenské námestie 2

22 300 Stará Pazova

Tel./fax.: 022/314 413

E-mail: info@miroslavbenka.com

URL: www.miroslavbenka.com

Riaditeľ: Miroslav Benka


Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM
Udruženje građana KOKRAM

Janka Bartoša 23

26 210 Kovačica

Tel: 063/664 879, 063/856 74 67

E-mail: kokram26210@gmail.com

Predsedníčka: Darina Dudková


Asociácia slovenských spolkov žien
Asocijacija slovačkih udruženja žena

Ul. maršala Tita 5-7

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 88 76 595

E-mail: assz.bp@gmail.com

Predsedníčka: Viera Miškovicová


Kultúrne centrum Aradáč
Kulturni centar Aradac

Kukučínova 16

23 207 Aradáč

Tel.: 064/ 190 48 95, 064/163 02 83

E-mail: kc.aradac@gmail.com, igl.ivek@gmail.com

Predseda: Ján Zvara


Slovenský dom MOMS
Slovački dom MOMS

Šafárikova 1

21 400 Báčska Palanka

Tel.: 061/3233 915, 060/1495 744

E-mail: momsjbp@eunet.rs

Predsedníčka: Drahoslava Čief


KUS Petrovská družina
KUD „Petrovačka družina“

Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 062 80 27 027

E-mail: druzinapetrovec@gmail.com

Predsedníčka: Daniela Legíňová-Sabová


Mládežnícke združenie Y.M.C.A Srbsko
Omadinsko udruženje „Y.M.C.A“ Srbija

FS Petrovčan

Ul. XIV VUSB 28

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 061/166 60 26

E-mail: ymca.fspetrovcan@gmail.com

Predsedníčka: Pavel Pavlíni


Folklórny súbor pri MOMS Biele Blato
Folklorni ansambl MOMS Belo Blato

Ivu Lolu Ribara 15

23 205 Biele Blato

Tel.: 066 866 0065
E-mail: jarmila.hromcik@grad.zrenjanin.rs

Predsedníčka: Jarmila Hromčíková


SKUS Milan Rastislav Štefánik
SKPD „Milan Rastislav Štefanik“

Nušićova 8

22 253 Binguľa

Tel: 064/ 268 86 20

Predseda: Milko Horvát


KUS Sládkovič
KUD „Sladkovič“

Bratov Gavrajićovcov 1

11 275 Boľovce

Tel: 064/5500626

E-mail: boljevci.kudsladkovic@gmail.com

Predseda: Marijan Šajben


SKOS Šafárik
SKPD „Šafarik“

Ugrinovačka 120

11 272 Dobanovce

Tel. 063/585 211

E-mail: kpdsafarik@hotmail.com

URL: www.kpdsafarik.co.rs

Predseda: Željko Čapeľa


SKOS v Erdevíku
SKPD u Erdeviku

Masarykova 2

22 230 Erdevík

Tel: 063 76 37 447, 022/752 778

E-mail: oberedi@gmail.com

Predseda: Andrej Beredi


KUS Bratstvo
KUD „Bratstvo“

Slovenská 5

26 370 Hajdušica

Tel.: 062/762 935

E-mail: dhudjec@mts.rs

Predseda: Nenad Folťan


KOS Jednota
KPD „Jednota“

Maršala Tita 58

21 412 Hložany

Tel.: 064/594 18 07

E-mail: mzglozan@hotmail.rs

Predseda: Vladimír Bažaľa


SKUS Jánošík
SKUD „Janošik“

Ul. maršala Tita 5

26 362 Jánošík

Tel.: 069/199 41 86

E-mail: skusjanosik@gmail.com

Predsedníčka: Karolína Supeková


Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru
Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu

Masarykova 69

26 210 Kovačica

Tel.: 063 337 527

E-mail: kreativni.centar.tuk@gmail.com

Predseda: Paľo Sampor


KUS Zvolen
KUC „Zvolen“

Ul. maršala Tita 85

21 472 Kulpín

Tel.: 064/050 20 50, 063/784 38 41

E-mail: kuszvolen.folklor@gmail.com

Predseda: Vladimír Zelenák


KUS Štefánik
KUD „Štefanik“

Ul. maršala Tita 13

25 234 Laliť

Tel: 065/67 999 16

E-mail: kusstefaniklalic@gmail.com

Predseda: Dušan Párnický


KUS Mladosť
KUD „Mladost“

Ul. maršala Tita 69

21 315 Lug

Tel.: 064 4732572

E-mail: m.zajednica.lug@gmail.com

Predsedníčka: Anna Čelovská


SKC P. J. Šafárika
SKC „P. J. Šafarik“

Vuka Karadžića 2/a

21 000 Nový Sad

Tel.: 062/111 75 37

E-mail: safarikns@gmail.com

URL: www.safarik.org.rs

Predsedníčka: Vierka Marčoková-Cerovská


SKUS Slnečnica
SKUD „Slnečnica“

Prvomajská 26

26 215 Padina

Tel.: 062 152 20 86

E-mail: skus.slnecnica@gmail.com

Predsedníčka: Martina Hlavčová


SKUS Pivnica
SKUD Pivnice

Vojvodinská 82

21 469 Pivnica

Tel: 064/122 74 18

E-mail: skudpivnice@hallsys.net, gvalentin@mts.rs

URL: www.skuspivnica.org.rs

Predseda: Valentín Michal Grňa


KUS Jána Kollára
KUD „Jan Kolar“

Ul. maršala Tita 124

21 425 Selenča

Tel.: 063/136 16 02

E-mail: malvinazolnjan96@gmail.com

Predsedníčka: Malvína Zolňanová


SKUS h. Janka Čmelíka
SKUD „h. Janko Čmelik“

Cyrila a Metoda 11

22 300 Stará Pazova

Tel.: 065 313 8 555

E-mail: skushjc96@gmail.com

Predsedníčka: Libuška Lakatošová


KUS Jednota
KUD „Jednota“

Svätého Savu 76

22 240 Šíd

Tel.: 063/553 635

E-mail: skusjednotasid@gmail.com

Predseda: Vladimír Čáni


SKOS Detvan
SKPD „Đetvan“

Spoljnostarčevačka 127

26 000 Vojlovica-Pančevo

Tel.: 065 405 05 70, 063/581 040

E-mail: skosdetvan@gmail.com, mihalspisjak33@hotmail.com

Predseda: Michal Spišiak


Komorný zbor Zvony
Kamerni hor „Zvoni“

Čmelíkova 39

21 425 Selenča

Tel.: 021 774 139

E-mail: zvony@neobee.net

Predseda: Juraj Súdi st.


Komorný zbor Musica viva
Kamerni hor „Musica Viva“

XIV VÚSB 7-9

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 87 30 863

E-mail: marienak614@gmail.com

Predsedníčka: Mariena Stankovićová-Kriváková


Súbor Skala
Hor „Skala“

Masarykova 115

26 210 Kovačica

Tel.: 062 881 53 75, 062 881 53 76

E-mail: tomas.pavel.83@gmail.com

Predseda: Pavel Tomáš st.