Crkveni horovi

Osnivanje crkvenih i pevačkih horova vezano je uglavnom za crkve u slovačkim naseljima, gde su kao kantori  do drugog svetskog rata bili učitelji, koji su najčešće rukovodili crkvenim horovima.

U sadašnjosti crkvenim horovima rukovode kantori, muzički nadareni pojedinci koji se trude da udovolje potrebama crkvenog sastava u okviru kog su aktivni. Samo mali procenat kantora i danas čine muzički obrazovani pojedinci.

Slovačka evengelistička a.v. crkva organizuje redovne četvorogodišnje susrete svih crkvenih horova.

Repertoar crkvenih horova čine uređene pesme na osnovu aktuelne bogoslužbene pesmarice, kao i iz liturgijskih delova bogosluženja. Neki crkveni horovi su uvrstili u svoj repertoar  ode, svečane kompozicije,  kao i obrade slovačkih narodnh pesama.

Pored crkvenih horova su aktivne dečije i omladinske pevačke grupe koje na svom repertoaru imaju jednoglasne, odnosno višeglasne popularne duhovne kompozicije i gospel.