Muzeji

Kako u Srbiji tako i u Slovačkoj pojedini muzeji sakupljaju, arhiviraju i čuvaju predmete duhovne i materijalne kulture slovačke zajednice u Srbiji.

Dolaskom na Donju zemlju Slovaci su doneli i elemente duhovne kulture: svoj jezik, veroispovest i brojne običaje. A pored toga sačuvali su i mnoge predmete materijalne kulture kao što je nošnja, predmeti domaće izrade, predmeti starih zanata i sl.

Mnogi od tih predmeta se danas obrađuju, čuvaju i izlažu u Narodnom muzeju u Bačkom Petrovcu, zatim u Muzeju Vojvodine, Istorijskom muzeju u Bratislavi, kao i u nekim privatnim zbirkama i etno kućama u mnogim slovačkim selima u Vojvodini.

Ovi muzeji, kao stručne, naučno-istraživačke i metodičke ustanove ujedno ističu neke od specifičnosti duhovne i materijalne kulture vojvođanskih Slovaka, koje su počele da se formiraju već nakon dolaska Slovaka na teritoriju današnje Srbije.

Više informacija o njihovoj delatnosti možete pročitati tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze sa vaše leve strane.