Matica slovačka u Srbiji

Matica slovačka u Jugoslaviji osnovana je u Bačkom Petrovcu 18. maja 1932. godine. U to vreme Matica je brojila 360 redovnih članova, a za prvog predsednika izabran je dr. Jan Buljik.

Nastanak Matice je bio uslovljen željom za produbljivanjem kontakata između Slovaka u Jugoslaviji i Slovačke. Matica slovačka u Jugoslaviji je 1948. godine dobila saglasnost od Narodne skupštine AP Vojvodine za otvaranje etnografskog muzeja, čiju osnovu su činili predmeti sakupljeni u okviru izložbi Udruženja čehoslovačkih žena ali i predmeti sakupljeni na poziv Matice slovačke. Zbirka je od samog početka imala turbulentno okruženje, menjala je nazive i vlasnike. Ipak, Muzej je svečano otvoren 1949. godine za vreme Slovačkih narodnih svečanosti, i tada je počeo da piše vlastitu istoriju.

Matica slovačka i danas aktivno radi na očuvanju slovačkog identiteta i razvoju društvenog položaja Slovaka, osobito u oblastima prosvete, kulture, umetnosti i slovačkog jezika i pisma.