Priručna biblioteka ZKVS

Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona jedinica ima za cilj da realizuje i klasičnu dokumentaciju, kao i da objavljuje knjige, brošure, časopise, novine, CD i druga izdanja, i da uspostavlja saradnju sa istraživačkim, obrazovnim, informacionim i dokumentacionim centrima kod nas i u inostranstvu.

U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka formirana je osnova priručne biblioteke sa željom da se doprinese svakodnevnom radu zaposlenih, ali i stvori osnova za istraživače slovačke vojvođanske kulture i ove etničke zajednice uopšte.

Prilikom formiranja ove biblioteke imali smo u vidu dve osnovne funkcije ovog fonda: praktičnu i arhivsku i na osnovu toga smo se odlučivali za dve vrste publikacija. S jedne strane u fond su uvršteni naslovi koji imaju praktičnu vrednost i biće svakodveno korišćeni, a s druge strane, prikupljane su publikacije, koje predstavljaju najvrednija umetnička i stručna dela ovdašnjih Slovaka. Neophodno je ova dela skupljati i čuvati na jednom mestu. Ciljevi i zadaci biblioteke, čiji osnovi su ovako koncipirani, jeste da se obezbede izvori i usluge u raznim medijima, koji će se zadovoljavati potrebe naučnih radika, stručnjaka, umetnika i drugih građana pri istraživanju, obrazovanju i pronalaženju informacija o slovačkoj manjinskoj zajednici u Vojvodini.

Foto: Vladimir Lenhart

Biblioteka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka je prema tipologiji specijalna biblioteka koja svoju delatnost zasniva na sledećim dokumentima: na Zakonu o bibliotečkoj delatnosti (Službeni glasnik 34/1994), Ifla/Unesco smernicama za specijalne biblioteke i Nacrtu smernica za specijalne biblioteke u Srbiji, koje je usvojilo Bibliotekarsko društvo Srbije. Elektronski zapisi o publikacijama se vrše u programu Tnt bibliotekar plus i unose u inventarne knjige.

Do ovog trenutka u biblioteci se nalazi 460 obrađenih naslova i to rečnika, enciklopedija, lingvističkih priručnika, književnih dela slovačkih vojvođasnkih pisaca, kritičara, teoretičara književnosti, ali i knjiga iz oblasti likovne i muzičke umetnosti, istorije kulture, kao i bibliografije, zbornici, prvenstveno zbornikci Društva vojvođanskih slovakista itd.

Osim monografskih publikacija, koje čine osnovu, naša biblioteka sakuplja i čuva i serijske publikacije, kao i ostalo: multimedijske izvore, kataloge, letke i sl. Vrlo je važno da se sistematski prikupljaju časopisi: „Nový život“, „Dolnozemský Slovák“, „Národný kalendár“, takođe nedeljnik „Hlas ľudu“ i druge novine.

Foto: Vladimir Lenhart4

Jedna od najvažnijih funkcija – sistematsko dokumentovanje i čuvanje slovačke vojvođanske kulture koju će ovaj fond vršiti u budućnosti – jeste sakupljanje, čuvanje i obrada kataloga raznih izložbi, festivalskih programa, afiša pozorišnih predstava i letaka sa raznih priredbi koje slovačka manjina organizuje u Srbiji. Ovaj materijal do sada (za razliku od knjiga i časopisa) nigde nije bio sistematski pohranjen. Ova vrsta materijala predstavlja za buduće istraživače veoma dragoceni izvor informacija.

Fond biblioteke, bez obzira na to, što se radi o specijalnoj biblioteci, mogu da koriste svi zainteresovani svakog radnog dana od 11.00 do 17.00 časova.