Seminari

Seminar za umetničke rukovodioce plesnih i muzičkih ansambala

Seminar za umetničke rukovodioce plesnih i muzičkih ansambala održan je  2009. god. sedmi put. Nastao je kao potreba za usavršavanjem mladih muzičara i plesača u oblasti autentičnih i obrađenih igara sa Donje zemlje i iz Slovačke, muzičke pratnje plesača, narodne nošnje, tehničkog učinka plesača kao i u oblasti scenske kulture.

Seminar se održava svake godine u avgustu, a obuku već godinama vrše stručnjaci iz Slovačke, koreografi i muzički stručnjaci Martin Urban, Roman Malatinjec, Roman Buđinski, Slavomir Ondrejka, Tatjana Urbanova, Adrijana Jarolinova i mnogi drugi koji su za vreme trajanja seminara imali mogućnosti da borave među donjozemaljskim Slovacima.

Na ovim seminarima svake godine učestvuju Slovaci iz Srbije, ali i Slovaci iz Rumunije, Mađarske i Hrvatske sa ciljem sticanja novog znanja koje će kasnije koristiti u sopstvenim aktivnostima u društvima, gde su najčešće rukovodioci ansambla.

Seminar finansiraju kako Opština Bački Petrovac tako i Ured za Slovake u inostranstvu i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, celokupnu organizaciju potpisuje Folklorni festival  „Tancuj, tancuj“.

Više  informacija o seminaru:

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

office@rada.org.rs