Arhivi

Arhiv Vojvodine

Centralna arhivska građa Vojvodine skladišti se, obrađuje i čuva u Arhivu Vojvodine, koji je osnovan 1926. godine. Iako je tokom vremena bio izložen nestabilnim okolnostima, u ovom Arhivu se, u više od 50.000 kutija, 20.000 administrativnih knjiga i više od hiljadu mapa i planova, čuva istorijski materijal sa područja Vojvodine, od XVII veka pa sve do danas.


Dokazi o dolasku Slovaka na ove prostore čuvaju se u samom Arhivu, kao i u njegovim regionalnim centrima (Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Pančevo…). U Arhivu se čuva kopija ugovora, koji je, ujedno, i prvi dokument o dolasku Slovaka u južnu Ugarsku. Prvi dokumenti vezani za doseljenike iz Slovačke odnose se, uglavnom, na njihovo insistiranje da im se dozvoli dolazak protestantskih sveštenika i, samim tim, odbijanje da u naselje dođe dodeljen katolički sveštenik. U dokumentima se takođe zalaže za organizovan evangelički život za koji, u početku, ne dobijaju saglasnosti. Dokumenti o Slovacima integrisani su u celokupnu arhivsku građu, koja je adekvatno obrađena i dostupna za istraživačku delatnost.