Međunarodna saradnja

U skladu sa Statutom ZKVS, Zavod razvija međunarodnu saradnju u oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka radi unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje slovačke nacionalne zajednice u Vojvodini sa svojom matičnom zemljom, susednim zemljama i regionima i drugim zemljama Evrope i sveta, i to: razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih, likovnih i muzejskih izložbi i folklornih ansambala; razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika; razmenom knjiga, časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija; razmenom izložbi; organizovanjem naučnih i stručnih simpozijuma, skupova i seminara u oblasti kulture i umetnosti, i sl.

Zavod će ostvariti saradnju u okviru izrade projekta u oblasti kulture i umetnosti i sa međunarodnim organizacijama.

Međunarodna saradnja – ukratko po godinama

2010

ZKVS je i u 2010. godini učestvovao u razvoju međunarodne saradnje posredstvom uzajamne razmene iskustava u radu na polju kulture u cilju prezentacije slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu. ZKVS sarađivao je sa brojnim institucijama i ustanovama u Slovačkoj, između ostalih sa Uredom za Slovake u inostranstvu, Zavodom za pozorište i Zavodom za jezičku književnost SAN, kao i sa institucijama Slovaka u Rumuniji, Mađarskoj i Češkoj. Više puta smo imali priliku da u ZKVS pozdravimo goste iz inostranstva, a i sami smo bili učesnici raznih akcija u drugim zemljama.

2011

Radi unapređenja i razvijanja saradnje slovačke manjine u Vojvodini s njenom matičnom zemljom i drugim državama, ZKVS je u 2011. sarađivao s brojnim inostranim institucijama, ustanovama i organizacijama. Reč je prvenstveno o Uredu za Slovake u inostranstvu, s kojim smo u Bratislavi organizovali manifestaciju Vašar Slovaka sa Donje zemlje, a zatim učestvovali i na međunarodnoj konferenciji „Slovak Connection“ na kojoj su referate u oblasti kulture i informisanja izneli i Slovaci iz Amerike, Kanade, Irske, Nemačke, Češke, Rumunije i Mađarske. ZKVS je gradio partnerstva i sa Katedrom za menadžment kulture i turizma UKF u Nitri, Lingvističkim zavodom SAN i Zavodom za slovačku književnost SAN, a ujedno je intenzivno sarađivao sa Slovacima iz Donje zemlje.

2012

U cilju organizacije međunarodnih događaja, uzajamne razmene iskustava i prezentacije slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je i 2012. godine razvijao međunarodnu saradnju. Prvenstveno je sarađivao sa Kancelarijom za Slovake u inostranstvu, ali i sa institucijama koje zastupaju slovačku manjinu u Rumuniji i Mađarskoj. Takođe smo sarađivali sa Galerijom Slovačkog radija u Bratislavi, sa Slovačkom narodnom bibliotekom, Slovačkim narodnim muzejom u Martinu i drugim ustanovama. Putem orguljaškog koncerta u centru Novog Sada, javnosti smo predstavili virtuoznog umetnika Jana Mihalka iz Slovačke, a i na drugim manifestacijama smo se trudili da građanima naše države približimo slovačku kulturu.

2013

U okviru predstavljanja publikacije Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, ZKVS se predstavio u Nemačkoj, Slovačkoj republici i Mađarskoj.

2014

U cilju unapređenja i razvijanja oblasti nauke, kulture i umetnosti Slovaka u Vojvodini, ZKVS sarađuje sa profesionalnim organizacijama, ustanovama i institucijama ne samo u zemlji, već i u inostranstvu. U tom smislu, godine 2014. potpisan je sporazum o saradnji sa Istraživačkim institutom Slovačke državne samouprave u Mađarskoj, a pored toga učestvovali smo i na brojnim međunarodnim edukacijama i konferencijama koje su organizovane u Srbiji, Mađarskoj ili Slovačkoj. Uspeli smo da predstavimo javnosti slovačku vojvođansku kulturu u Beču na Institutu za slavistiku gde je studentima predstavljen deo slovačkog sveta iza granica Slovačke u vidu reči i slika. Napokon u 2014. godini bili smo organizatori značajnog „donjozemskog“ događaja – na Vašaru, koji je nakon pet godina doputovao opet u Srbiju i okupio više od 300 učesnika iz naše zemlje, Rumunije, Mađarske, Hrvatske i Slovačke.

2015

Jedinica za razvoj međunarodne saradnje 2015. godine postigla je kvalitetan napredak. U Bratislavi na sajmu „Slovakiatur“ štand vojvođanskih Slovaka posetio je i predsednik Republike Slovačke Andrej Kisaka. Zavod mu je poklonio knjigu „Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture“. 21. sajam turizma održan je u Inhebi od 29. januara do 1. februara 2015. godine. Okupio je preko 360 izlagača iz 22 zemlje sveta. Među njima bile su i tri organizacije iz Srbije, koje su prezentovale turizam vojvođanskih Slovaka: Turistička organizacija Opštine Kovačica, Turistička organizacija Opštine Bački Petrovac i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. Sa ciljem prezentovanja multikulturalnosti Vojvodine kao svoje najveće vrednosti održan je okrugli sto na temu „Razumi Vojvodinu“ dana 13. oktobra 2015. godine u Briselu gde je svoju delatnost predstavio i Zavod. Zavodi za kulturu vojvođanskih Maďara, Hrvata, Slovaka, Rusina i Rumuna kao i Zavod za kulturu Vojvodine sprovode programe koje zahvaljujući svojoj vrednosti i kvalitetu mogu zainteresovati međunarodnu javnost i doprineti izgradnji dobrog imena države u kom žive.

2016

ZKVS od svog osnivanja neprekidno čuva i unapređuje međunarodnu saradnju iz oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka i stupa u kontakte sa matičnom zemljom, sa susednim državama i područjima kao i sa drugim državama Evrope i sveta. Zavod svake godine učestvuje na Stalnoj konferenciji u Bratislavi i na manifestaciji „Slovaci u dijaspori“, gde predstavlja svoju delatnost. Na međunarodnom sajmu knjiga „Biblioteka“ u Bratislavi ZKVS je ujedno sa Slovačkim izdavačkim centrom i Maticom slovačkom u Srbiji i u 2016. godini predstavio svoja izdanja. Takođe gradi odnose sa Slovacima sa „Donje zemlje“ dakle iz Maďarske, Rumunije i Hrvatske, pre svega zajedničkim konkurisanjem za projekte u Kancelariji za Slovake u dijaspori i njihovom realizacijom. U saradnji sa Istorijskim muzejom SNM iz Bratislave, Zavod je 2016. godine pokrenuo projekat „Istraživanje etno kuća i zbirki narodne kulture u slovačkim sredinama u Srbiji“, čime je ojačao međusobnu saradnju.

2017

Mađunarodnu aktivnost Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2017. godini zasnovao je uglavnom na uzajamnoj i efikasnoj saradnji sa kulturnim i obrazovnim institucijama i ustanovama u Republici Slovačkoj. ZKVS je svoje istraživačke aktivnosti predstavio na međunarodnoj konferenciji Etnografski aspekti Slovaka iz regiona u Nadlaku u Rumuniji. Svoja izdanja i podržane publikacije Zavod je izložio u oktobru na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, jednoj od najstarijih, vrhunskih književnih događaja u regionu. ZKVS je takođe sa knjževnom produkcijom učestvovao na 25. Međunarodnom sajmu knjiga BIBLIOTEKA 2017 u Bratislavi. 2017. godine realizovali smo i prvu fazu istraživanja etno kuća i etnografskih zbirki u slovačkim vojvođanskim sredinama u saradnji sa stručnjacima SNM iz Bratislave.

Najefikasniji rezultat aktivnog rada Zavoda je osnivanje Nagrade Pro Cultura Slovaca za doprinos u oblasti kulture Slovaka iz regiona koju su zajedno definisali predstavnici ustanova i organizacija Slovaka iz Mađarske, Rumunije i Srbije, uz podršku Kancelarije za Slovake u dijaspori. Nagrada će biti dodeljena godišnje povodom Dana svetske baštine 18. aprila tekuće godine.

Jedan od najreprezentativnijih događaja Slovaka iz regiona „Donjozemski vašar“ je 2017. godine održan u Srbiji, tačnije u Gložanu za vreme folklornog festivala „Tancuj, tancuj…“ u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Na vašar u Gložan je došlo preko 150 učesnika, kako domaći iz Vojvodine, tako i strani Slovaci iz Bekeščabe, Nadlaka kao i Slovaci iz Iloka i Našica u Hrvatskoj.

2018

Uspostavljanje spoljnih saradnji i odnose sa javnošću su izuzetan deo poslovanja Zavoda. ZKVS je sa svojom knjižnom produkcijom učestvovao na 26. međunarodnom sajmu knjiga „BIBLIOTEKA“ u Bratislavi. Jedan od reprezentativnih manifestacija Slovaka iz regiona „Dolnozemski vašar“ je 2018. godine održan po deseti put i to u Bekeščabi u okviru obeležavanja 300 godina od naseljenja Bekeščabe od strane Slovaka i Dana Slovaka u Mađarskoj. Namenska saradnja sa kulturnim i obrazovnim institucijama Slovaka u dijaspori urodila je plodovima i opet potvrdila da posle vrednog rada dolazi nagrada. Takva je bila Nagrada Pro Cultura Slovaca za doprinos u oblasti kulture Slovaka iz regiona, dakle nagrada koju zaslužnim regionalnim kulturnim aktivistima dodeljuju Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Zavod kulture Slovaka u Mađarskoj i Kulturno i naučno udruženje „Ivan Krasko“ iz Rumunije. Prvim laureatima su nagrade uručene u aprilu 2018. god. u Bačkom Petrovcu.

2019

Medzinárodná spolupráca je významným segmentom činnosti ústavu, v rámci ktorého prezentuje kultúru vojvodinských Slovákov v zahraničí a realizuje spoločné projekty s partnerskými organizáciami na Slovensku a v regióne. Svoju knižnú produkciu ústav prezentoval na medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2019. Aj v roku 2019 ústav spolu so svojimi partnerskými organizáciami z Maďarska a Rumunska udelil cenu Pro Cultura Slovaca, ktorú získali Katarína Melegová Melichová zo Srbska a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska. Pamätný list Pro Cultura Slovaca získal Ján Struhár zo Srbska.