Produktivna kultura

Poštovani posetioci,

dobrodošli na portal Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, u odeljak posvećen produktivnoj kulturi slovačke zajednice u Srbiji.

Sa ciljem da definišemo kulturnu infrastrukturu vojvođanskih Slovaka, terminom produktivna kultura nazvali smo one segmente u kulturi koji podrazumevaju prezentacione i razvojne delatnosti u kulturi vojvođanskih Slovaka.

Produktivna kultura stoga obuhvata amatersku i profesionalnu delatnost u kulturi vojvođanskih Slovaka, koja podrazumeva organizovanje izložbi, koncerata, predstava, smotri, festivala, umetničkih radionica, predavanja, stručnih seminara, konferencija, publikacije raznih izdanja i mnogih drugih kulturnih aktivnosti, koje doprinose unapređenju i razvoju ove kulture.

To znači, da u ovom segmentu možete pronaći posebne stranice posvećene muzici, pozorišnoj delatnosti, likovnoj umetnosti, literaturi i izdavaštvu, filmu i audiovizuelnom stvaralaštvu, narodnoj kulturi, manifestacijama i festivalima iz ovih oblasti kao i istaknutim ličnostima iz ovih oblasti.

Verujemo da će portal biti koristan izvor informacija i da će na adekvatan način doprineti povećanju vidljivosti i promociji slovačke kulture kao i stvaranju interaktivne sredine, koja će omogućiti razmenu informacija iz oblasti kreativnih industrija.

Milina Sklabinski