Galerije

Značajan segment kulturnog nasleđa vojvođanskih Slovaka čine galerije, u kojima se čuvaju i izlažu slike, skulpture i druga umetnička dela slovačkih autora iz Srbije.

Najstarija ustanova ovog tipa je Galerija naivne umetnosti u Kovačici, koja je pod nazivom Galerija narodnih slikara osnovana još 1955. godine pod okriljem Doma kulture „3. oktobar“. Bila je to ujedno i prva seoska galerija slika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Za razliku od Kovačice u kojoj svoja dela stvaraju i izlažu svetski poznati samouki slikari naive, u Bačkom Petrovcu počinje da se razvija delatnost akademski obrazovanih umetnika. Upravo zbog toga, galerije osnovane na teritoriji Bačkog Petrovca nose imena prvih slovačkih akademskih slikara u Srbiji: Galerija Karola Miloslava Lehotskog i Galerija Zuske Medveđove. Galerija Zuske Medveđove je organizator najznačajnije likovne manifestacije vojvođanskih Slovaka-Bijenala slovačkih slikara u Srbiji.

Više o ovim ustanovama, kao i o nekim privatnim galerijama ovdašnjih Slovaka možete saznati tako što ćete kliknuti na njihove nazive, koji su ispisani sa leve strane portala.

Foto: Ana Snjida