Izdavaštvo

Počeci slovačke štampe u Srbiji datiraju još iz 1864. godine, kada počinje izdavanje časopisa „Slavik“ i „Zornička“. Osnivanjem Štamparije Kultura u Bačkom Petrovcu 1919. godine, izdavačka delatnost ovdašnjih Slovaka pokrenuta je sistematski i organizaciono. U ovoj štampariji odštampane su sve knjige, časopisi i novine na slovačkom jeziku. U procesu privatizacije krajem 2005. godine, Štampariju Kultura preuzela je Neografija iz Martina (Slovačka republika), ali ona i dalje puni svoju funkciju u kulturi vojvođanskih Slovaka.

Godine 1944. osnovana je Novinarsko-izdavačka ustanova Hlas ľudu, koja je 1952. godine pridružena Štampariji Kultura. Tako je formirano Novinarsko-izdavačko preduzeće Obzor sa sedištem u Bačkom Petrovcu, koje je imalo tri radna odeljenja: Hlas ľudu – izdavanje novina i časopisa, Tvorba – izdavanje štampe i knjiga za decu na slovačkom jeziku i Kultura – štampa svojih i drugih izdanja.

Novinarsko-izdavački deo Obzora, u okviru kojeg su izlazile novine Hlas ľudu, preselio se u Novi Sad, u zgradu Dnevnika 1967. godine, gde mu je sedište i danas. Kao samostalni subjekat sa statusom pravnog lica, Hlas ľudu postoji od 1989. godine, kada se od radnog sastava Obzor najpre odvojila izdavačka delatnost (Tvorba), a kasnije i novinarska (Hlas ľudu).

Izdvajanjem od akcionarskog društva „Kultura“ u Bačkom Petrovcu, 1. januara 2007. godine osnovan je Slovački izdavački centar (Slovenské vydavateľské centrum). Ova ustanova se bavi izdavanjem slovačkih časopisa, mesečnika, magazina, a pre svega knjiga na slovačkom jeziku i to u nekoliko edicija.

Cilj ove rubrike jeste da, kako rečima tako i slikom, približi posetiocima portala izdavačku delatnost i izdavačke ustanove Slovaka u Vojvodini. Sadrži detaljnije informacije o Slovačkom izdavačkom centru, njegovim edicijama i izdanjima, kao i aktuelnom izdavačkom planu. Osim toga, informiše i o Novinsko-izdavačkoj ustanovi Hlas ľudu i njenoj delatnosti.

U odeljku pod nazivom Nova izdanja objavljujemo recenzije novih izdanja slovačkih vojvođanskih autora. Stoga ako naiđete na neku interesantnu, zanimljivu i pre svega stručnu recenziju nekog od novih izdanja, ili ste pak autor jedne od njih, ne oklevajte već nam pošaljite tekst, rado ćemo ga objaviti na našem web portalu.