Kulturno nasleđe

Kulturno nasleđe predstavlja jedinstvenu i nezamenljivu kulturnu vrednost jednog naroda, jer, stvarano generacijama, direktno ukazuje na društveni ali i celokupni obrazovni, kulturni pa i civilizacijski nivo razvoja. Vrednost kulturnog nasleđa, bilo da je reč o materijalnom ili nematerijalnom, u konstantnom je porastu zbog prirodno uslovljenog vremena trajanja, ali i zbog nestabilnog okruženja u smislu razvoja novih tehnologija i promene stila i načina života. Stoga je briga o očuvanju kulturnog nasleđa u XXI veku ne samo deklarativna obaveza nadležnih institucija već je to moralna uloga celokupnog savremenog društva, koje prepoznajući značaj kulturne baštine stvara uslove za njeno očuvanje i u budućnosti.

Očuvanje kulturnog nasleđa manjinskih zajednica specifično je kao i celokupna manjinska problematika. Ono sa jedne strane uživa pažnju države matice, iz koje je zajednica potekla, a sa druge strane uživa pažnju države u kojoj je to kulturno nasleđe stvarano i u kojoj se ono čuva. Ipak, najvažniju ulogu u očuvanju kulturnog nasleđa jedne manjinske zajednice imaju upravo pripadnici te zajednice, koji sami, iako krhkih kapaciteta, imaju pravo, ali i obavezu, da stvaraju mehanizme očuvanja i unapređenja svog nasleđa, kao i da usmere pažnju nacionalnih strategija (države čiji su građani i države matice), ka istinskim vrednostima i kulturnim tekovinama.

Kulturna baština Slovaka u Vojvodini, sa svim svojim osobenostima i specifičnostima, deo je multikulturnog prostora pokrajine Vojvodine i kao takva u neprestanom je prožimanju sa svim kulturama koje na ovom prostoru žive. Njeno očuvanje, kao i očuvanje i unapređenje svih kultura koje vekovima žive na ovom području biće garant, da smo uspeli da stvorimo društvo, koje sa jedne strane poštuje različitosti, podržava kulturni diverzitet i prepoznaje ga kao izuzetnu vrednost ove regije, a da sa druge strane teži ka višim ljudskim i moralnim vrednostima koje podižu kvalitet svakodnevnog života svakog njenog građanina.

Portal koji ste upravo posetili ima za cilj da sa jedne strane mapira ustanove kulture, koje čuvaju i unapređuju kulturno nasleđe Slovaka u Vojvodini, ali i da ga sa druge strane afirmiše, kako bi aktuelno stanje bilo preduslov za dalja istraživanja, prezentaciju, edukaciju…Na portalu Vam stoga predstavljamo nacionalne, regionalne i lokalne galerije, muzeje, arhive, biblioteke i kulturna dobra vojvođanskih Slovaka i nadamo se da će ova prezentacija u mnogome predstaviti brojne kulturne potencijale zasnovane na bogatoj tradiciji i kulturnom nasleđu Slovaka u Srbiji.

Milina Sklabinski