Direktor

2008 – 2012

Izvršno veće AP Vojvodine je na sednici održanoj 29. oktobra 2008. godine, na predlog Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine donelo Odluku o imenovanju direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.

Na predlog Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine za direktora je imenovana Milina Sklabinski.

2012 – 2016

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 21. novembra 2012. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Na predlog Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine za direktora je po drugi put imenovana Milina Sklabinski.

U maju 2015 godine Milina Sklabinski podnela je ostavka na funkciju direktorke ZKVS.

2015

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka je Katarina Mosnak Bagljaš.

2016

Riaditeľkou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa stala Anna Chrťanová Leskovac.