Horovi

Pored crkvenih horova kod vojvođanskih Slovaka aktivni su i školski horski ansambli i ansambli kulturno-umetničkih društava. Među imenima zaslužnih dirigenata horskih ansambala izdvajaju se: František Macvjeda (dirigent prvog petrovačkog društva), Julius Kubanji, Samuel Šiška, Jan Podhradski, Martin Kmeć st, Pavel Kovač, Juraj Ferik st, Jan Đurica i Jan Jašo.

Danas se među horovima po značaju izdvaja Kamerni hor „Zvony“ iz Selenče koji deluje od 1993. godine. Njegov rukovodilac je Juraj Suđi, nastavnik muzičke kulture u osnovnoj školi i rukovodilac čak pet horskih ansambala – dečijeg pevačkog ansambla „Zvončići“, kamernog hora „Zvony“, gradskog hora „Neven“, dečijeg pevačkog zbora „Kolibri“ u Baču, kao i evangelističkog crkvenog hora u Selenči.

Zvoni, foto: Igor Bovdiš

U Novom Sadu deluje mešoviti hor SKUD „P. J. Šafarik“ (1998) sa dirigentima Jankom Zorjanom i Anom Crveni.

U Bačkom Petrovcu radi Kamerni hor „Musica viva“ (2000) Mesne organizacije Matice slovačke. Dirigent ansambla je Mariena Stankovićova-Krivakova.

Musica viva, foto Igor Bovdiš

Osim spomenutih horova skoro svako mesto u kojem žive Slovaci ima i dečije horove koji su aktivni u okviru osnovnih škola kao i pevačke grupe slovačkih kulturno-umetničkih društava se koje prezentuju na raznim festivalima i manifestacijama.

U Novom Sadu u okviru Slovačkog kulturnog centra aktivan je Kamerni hor Agape. Hor je osnovan 2005. godine kao omladinska pevačka grupa. Repertoar hora čine duhovne, horske i patriotske kompozicije slovačkih i drugih kompozitora. Hor najčešće izvodi pesme a´capella ili uz pratnju harmonike, orgulja, violine… Iza sebe ima niz nastupa u zemlji i inostranstvu. Kamerni hor Agape broji oko 20 članova, većina su solo pevači ili školovani mladi umetnici. Rukovodioci hora od osnivanja bili su Janko Zornjan, Marina Kovač i Olivera Gabrinji, dok je danas u horu dirigent Milina Sklabinski. Kamerni hor Agape je 2010. godine izdao CD duhovnih kompozicija.

Najmlađi od svih slovačkih horova u Vojvodini je Kamerni hor „Viliam Figuš Bistri“ iz Padine. Hor je osnovan 2013. godine kao grupa mladih pevača. Hor nosi ime poznatog slovačkog kompozitora koji je u godinama 1903 – 1907 živeo i radio u Padini. Repertoar hora čine kompozicije svetovne, duhovne, sving, kao i obrade slovačkih i srpskih narodnih pesama. Za ovo vreme hor je nastupao u Padini, na susretu horova u Bačkom Petrovcu, Pivnicama, Novom Sadu itd. Umetnički rukovodilac i dirigent hora je Janko Tomek.