Kursevi

Letnji horski kamp je međunarodni kurs za slovačke muzičke pedagoge i horske dirigente. Kamp je organizovan u okviru aktivnosti Asocijacije slovačkih pedagoga, autor i organizator projekta je Anna Medveđova, profesor muzičkog i dirigent hora u Gimnaziji Jan Kolar sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.

Organizaciju stručnog usavršavanja muzičkih pedagoga finansiraju:

Demokratski Savez Slovaka i Čeha u Rumuniji, Državna slovačka samouprava u Mađarskoj, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i Ured za Slovake u inostranstvu.

Letnji horski kamp se sistematski organizuje od 2005. god. u letnjim mesecima. Namere kampa su: sistematski i kvalitetniji rad dirigenata sa horovima u školama sa nastavom na slovačkom jeziku. Unapređivanje i očuvanje pevanja slovačkih narodnih pesama, organizovanje zajedničkih muzičkih manifestacija i dugotrajna saradnja na kulturnom polju škola iz Mađarske, Rumunije i škola iz Srbije.

Rad horskog kampa ima dva aspekta: teorijski i praktičan, u okviru njega se obrađuju raznovrsne teme: slovački školski horovi u Vojvodini, u Mađarskoj i Rumuniji (evidentiranje problema i mogućnosti njihovog rešavanja), organizovanje horova u školama, rad sa horovima i spajanje horova sa mogućnostima sistematske saradnje na kulturnom polju, zapažanja prema muzičkim festivalima sa muzičkog aspekta, prezentacija kulture vojvođanskih Slovaka i drugi. Praktičan deo kampa je usmeren na pripremu dirigenta za rad sa horom, analiza horskih partitura, dirigovanje horskim kompozicijama, rad na vokalnoj tehnici …

Muzički pedagozi, studenti i članovi horova rade pod vođstvom eminentnih muzičkih stručnjaka iz Slovačke republike i stručnjaka iz Srbije. U toku pet godina u rada kampa su učestvovali  sledeći dirigenti – metodici:

  • Paed. Dr. Štefan Sedlicki ml. – Žilina
  • Paed. Dr. Jan Leporis – Turčianske Teplice
  • Mr. Juraj Ferik – Novi Sad
  • Paed. Dr. Juraj Suđi – Selenča
  • Anna Medveđova – B. Petrovac
  • Mgr. art Milina Sklabinski – Novi Sad

Realizacija dosadašnjih projekata je bila na visokom nivou, učesnici

horskog kampa su pozitivno ocenili projekat a zaključci su bili, sistematsko organizovanje Letnjih horskih kampova, čime se stiče sistematičnost i kvalitet rada muzičkih stručnjaka negujući horsko pevanje na kvalitetnom nivou, nadovezuje se saradnja pedagoga i učenika iz pojedinih škola, organizuju se međunarodni festivali i kulturno-umetničke priredbe.

O potrebi usavršavanja i kvalitetne saradnje slovačkih muzičkih pedagoga i dirigenata iz određenih sredina svedoči i Sporazum o saradnji između Mađarske, Rumunije i Srbije u kome je podržano organizovanje horskog kampa.

Kontakt osoba: Anna Medveđova

E-mail: medvedovaa@gmail.com