Ozbiljna muzika

Mladi talendi 2005

 • "Jarné nôty" 2011 - Koncert za violinu i orkestar u d-molu, BWV 1043 - Allegro
 • "Jarné nôty" 2011 - Koncert za violinu i orkestar u d-molu, BWV 1043 - Largo ma non tanto
 • "Jarné nôty" 2011 - Koncert za violinu i orkestar u d-molu, BWV 1043 - Vivace
 • "Jarné nôty" 2011 - Vocalise za gudački orkestar arr. Manookian
 • "Jarné nôty" 2011 - Petite symphonie za duvački orkestar - deo: Adagio-Allegro
 • "Jarné nôty" 2011 - Black coffee
 • "Jarné nôty" 2011 - Prelude Des dur NO.3, op.17
 • "Jarné nôty" 2011 - Sonata za violinu u g-molu - Finale: Trės animé
 • "Jarné nôty" 2011 - Sonata za violinu u g-molu - Intermėde: Fantasque et léger
 • "Jarné nôty" 2011 - Sonata za violinu u g-molu - Allegro vivo
 • "Jarné nôty" 2011 - Z domoviny (Duet za violinu i klavir) - Andantino-Moderato-Allegro vivo
 • "Jarné nôty" 2011 - Z domoviny (Duet za violinu i klavir) - Moderato

Slovački kvartet