Architektúra

Do hmotného kultúrneho dedičstva patrí aj ľudová a sakrálna architektúra. Ľudové stavebníctvo vojvodinských Slovákov malo svoje špecifiká pre Banát, Báčku a Sriem a tie sa vytvárali pod vplyvom architektúry iných národov osídlených na tomto území, ale aj pod vplyvom prírodných činiteľov. Avšak najstaršie domce tunajších Slovákov, pozostávajúce z prednej izby, pitvora a zadnej izby, boli veľmi podobné trojpriestorovým domom panonského typu, ktoré sa stavali aj v južnej časti Slovenska.

Sakrálnu architektúru, teda chrámy slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku charakterizuje obdĺžnikový tvar, stavebnícka jednoduchosť a nenápadnosť. Z radov vojvodinských Slovákov najpozoruhodnejší prínos pre architektúru a staviteľské umenie mal kulpínsky rodák Milan Michal Harminc.

Foto: Mariena Martišová a Tatjana Medveďová