Spomienkový dom Martina Jonáša


Pri príležitosti 90. výročia narodenia svetoznámeho insitného maliara Martina Jonáša v Kovačici bol 10. mája 2014 slávnostné otvorený Pamätný dom Martina Jonáša.

Rekonštrukciu tohto objektu financovala Vláda Slovenskej republiky.