Významní slovenskí architekti

Z radov vojvodinských Slovákov najpozoruhodnejší prínos pre architektúru a staviteľské umenie mal kulpínsky rodák Milan Michal Harminc. Tento architekt pôsobiaci vo viacerých európskych krajinách je autorom takmer 300 projektov, ktoré dokumentujú premeny architektúry konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Závažným dielom v jeho tvorbe je stavba Slovenského národného múzea (SNM) v Martine, pri ktorej použil klasicistické prvky. Projekt rátal s 37. výstavnými miestnosťami a dodnes je najväčšou múzejnou budovou na Slovensku.

Milan Michal Harminc sa orientoval prevažne na sakrálnu architektúru, ale k jeho dielom patria aj projekty ako je prvá budova Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Sanatórium Dr. Szontágha v Novom Smokovci, Zemedelské múzeum a i. V domovskom štáte projektoval evanjelický kostol v Báčskom Petrovci.

V tejto časti stránky okrem sakrálnej a ľudovej architektúry vojvodinských Slovákov zverejňujeme aj práce z dokumentárnej výstavy o živote a diele architekta Milana Michala Harminca, ktorú v rámci podujatia Predslávnostné dni v Kulpíne 2009 usporiadal DrSc. Ján Babiak.