Zakorenení v stopách predkov

Na našom portáli Vám ponúkame vysielania cyklu Zakorenení v stopách predkov, Portréty významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry, ktoré môžete sledovať každý posledný piatok v mesiaci na vlnách Rádia Nový Sad o cca. 16.30h v rámci vysielania Z každého rožka troška.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov pripravuje dvanásť vysielaní – dvanásť portrétov významných osobností slovenskej vojvodinskej verejnosti. Kultúrni dejatelia, učitelia, farári, spisovatelia, maliari – osobnosti zo všetkých sfér verejného života. Ľudia významní pre všeobecný rozvoj kultúry, vedy, osvety, cirkvi, hospodárstva tak vojvodinských Slovákov, ako i všetkých ostatných národov žijúcich v tomto priestore.

Vedľa najdôležitejších faktov zo života i zaujímavosti z pôsobenia medzi vojvodinskými Slovákmi, ako i kultúrne a spoločenské styky so Srbmi. Okrem toho aj ilustrácie z ich vlastnej tvorby, hudby, úryvky z diela, či priliehavá hudba. V každom vysielaní hosť – odborník na dannú tému.

Vysielania má na starosti moderátorka Anna Margareta Valentová. V príprave vysielania sa podieľa Michal Ďurovka, montažér a zvukový technik.

Dozveďte sa nové informácie o významných osobnostiach. Ich prácu a dielo v našich mestách i dnes živo pocítite.

Zakoreňte sa s nami i Vy do stôp našich významných predkov!

<<VIAC>>