Dozorná rada

DOZORNÁ RADA ÚKVS


2019 – 2023

Pokrajinská vláda, na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dňa 29. mája 2019 vyniesla Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej rady ÚKVS na mandátne obdobie 2019 – 2023.

Dozornú radu ZKVS tvoria:

Zdenko Uheli – predseda

Nataša Simonović – členka

Jasna Struhárová – členka

Zdenko Uheli

Narodil sa 31. 12. 1972 v Zemune, žije v Starej Pazove. Zakončil strednú zdravotnícku školu v Zemune,  Od roku 1993 pracuje na Klinike pre psychiatrické ochorenia  Dr. Laze Lazarevića v Belehrade, kde absolvoval špecializujúci pre psychiatriu. V roku  1982 sa stal aktívnym členom SKUS hrdinu Janka Čmelika v Starej Pazove – najprv ako herec v detských predstaveniach, neskôr ako   tanečník, spevák, vedúci folklórneho súboru Klasy a  aktuálne je výkonným riaditeľom SKUS hrdinu Janka Čmelika a  spieva v spolkovo-cirkevnom zbore Tilia.

 

 

Nataša Simonović

Jasna Struhárová

Jasna Struhárová (1987, Nový Sad) navštevovala základnú školu a gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Vyštudovala Vysokú školu pre vzdelávanie pedagógov v Novom Sade. Žije v Báčskom Petrovci, kde pôsobí ako vychovávateľka v predškolskej ustanovizni Včielka. Zdôrazňuje dôležitosť pestovania kultúry, jazyka a tradície od ranného detstva o čo sa snaží vo svojej práci s deťmi. V detskom veku sa niekoľkokrát zúčastnila festivalu slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj a istú dobu pracovala v miestnej televízii. Je vydatá a má dve deti.

 


2017 – 2019

Pokrajinská vláda, na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyniesla Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej rady ÚKVS na mandátne obdobie 2017 – 2021 dňa 14. februára 2017.

Dozornú radu v období 2017 – 2019 tvorili:

Vladislav Tárnoci – predseda

Viliam Slavka – člen

Jarmila Bohušová – členka

Vladislav Tárnoci

Vladislav Tárnoci (29. 12. 1980, Nový Sad) právnik. Vyštudoval gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovi a právo na právnickej fakulte v Novom Sade so zameraním na oblasť Ochrana ľudských práv – ústavný a medzinárodný rámec. Je autorom odborných prác Ústavná sťažnosť – subsidiarita ústavnej sťažnosti, Bezprostredné uplatňovanie medzinárodných zmlúv z oblasti ľudských práv.

Pracoval ako súdny praktikant na Okresnom súde v Báčskej Palanke (2005 – 2008), vedúci kabinetu predsedu Obce Báčsky Petrovec a tajomník Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec (2008 – 2011), vedúci Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (2011 – 2015) a v súčasnosti vykonáva funkciu Okresného obhajcu Obce Báčsky Petrovec.

 

Viliam Slavka

Viliam Slavka sa narodil 12. júla 1981 v Báčskej Palanke. Vyštudoval právo v Novom Sade a neskôr sa zapísal na Fakultu politických vied v Belehrade. Šesť rokov pracoval v Zhromaždení obce Báčska Palanka a v súčasnosti pracuje ako pomocník predsedu Obce Báčska Palanka.

 

 

 

 

Jarmila Bohušová

Jamila Bohušová sa narodila 7. augusta 1975 v Hložanoch. Študovala na Vysokej škole obchodnej ekonómie a podnikania v Belehrade a získala titul diplomovaného ekonomistu. Od roku 2003 je majiteľkou podniku DOO Agroplod Hložany. V rokoch 2006 – 2009 pracovala ako marketingová riaditeľka v Čínskom podniku Agro-care chemical industry group limited v Begeči.

Venuje sa aj speváckej kariére, v rámci ktorej vydala aj niekoľko CD platní slovenskej populárnej hudby. Je členkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a členkou Výkonnej rady pre kultúru slovenskej národnostnej menšiny.

 


2012 – 2016

Vláda AP Vojvodiny, na 176. schôdzi, ktorá sa konala 10. júla 2012, na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyniesla Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Dozornej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Dozornú radu v období 2012 – 2016 tvoria:

  • Martin Zloch, predseda
  • Anna Chrťanová-Leskovac, členka
  • Ján Majorský, člen

2008 – 2012

Výkonná rada AP Vojvodiny, na schôdzi, ktorá sa konala 29. apríla 2008, na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyniesla Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Dozornej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Dozornú radu v období 2008 – 2012 tvoria:

  • Martin Zloch, predseda
  • Anna Chrťanová-Leskovac, členka
  • Jaroslav Hrebík, člen

Martin Zloch

Martin Zloch sa narodil 8. júna 1964 roku v Kovačici. Diplomoval na Ekonomickej fakulte v Belehrade. Vo svojej kariére robil celý rad dôležitých funkcií v oblasti ekonómie. V období od 1994-1995 roku robil ako finančný riaditeľ v priemysle obuvu „Moda“ v Debeľači,a neskôr ako komerčný riaditeľ v poľnohospodárskom podniku ZZ “ Padina “ v Padine.

V orgánoch spravovania Zhromaždenia obce Kovačica zamestnaný je od 1997 roku ako rozpočtový kontrolór. S príchodom zmien, ako vynikajúci odborník v oblasti ekonómie, roku 2000 je vymenovaný za náčelníka pre financie a rozpočet Zhromaždenia obce Kovačica, a v septembri roku 2003 vymenovaný je  za Pokrajinskeho sekretára pre financie. Od 2004 až do 2012 roku bol podpredsedom  Zhromaždenia AP Vojvodiny.  Ženatý a otec dvoch detí.

Ján Majorský

Ján Majorský je narodený 23. októbra  roku 1951 v Starej Pazove.

Z povolania je elektorotechnik.

V rokoch 1972 – 1980 pracoval v podniku Lifam v Starej Pazove. V roku 1980 si založil súkromný podnik na výrobu plastickej hmoty a v ňom pracoval do roku 2004. V štvorročnom mandáte 2004-2008 bol poslancom v Zhromaždení AP Vojvodiny. Toho času je podpredsedom NRSNM za Sriem a tiež členom Správy SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a členom Správnej rady MOMS Stará Pazova.

Je ženatý, má dve deti a tri vnúčatá.

Anna Chrťanová-Leskovac

Anna Chrťanová Leskovac sa narodila v roku 1969 v Novom Sade. Skončila Pedagogickú fakultu v Sombore.

Pracovala na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, v slovenskej redakcii TV Vojvodina a od roku 1998 bola zamestnaná v Ustanovizni pre kultúru, informovanie a vzdelávanie, Kultúrno-informačnom stredisku Kysáč ako hlavná a zodpovedná redaktorka Rádia Kysáč.

Dva roky neskoršie sa stala riaditeľkou tejto ustanovizne a zároveň riaditeľkou Detského folklórneho festivalu Zlatá brána.

V roku 2015 bola zvolená na funkciu riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.