Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica v Martine je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná a vedecká knižnica na Slovensku. Takmer 190 rokov sa stará o diela, ktoré dokumentujú minulý a súčasný duchovný a materiálny vývin slovenského národa a ako taká zhromažďuje, spracúva a širšej verejnosti poskytuje slovenské kultúrne dedičstvo. V súčasnosti je modernou vedeckou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá sídli v Martine – v meste za ktoré sa viažu významné politické a kultúrne diania v dejinách Slovenska.

Vo fonde knižnice je 4.7 milióna dokumentov. V archíve je 1.5 milióna jednotiek a v múzeách sú desiatky tisíc muzeálnych jednotiek. Od samotného vzniku, knižnica sa stará aj o kultúrne dedičstvo Slovákov v zahraničí, ale neexistuje osobitné oddelenie, ktoré sa zaoberá iba touto problematikou. Keď by sme mali záujem o konkrétne údaje o dielach vojvodinských Slovákov, ktoré sa tuná chránia, museli by sme odštartovať obsiahle výskumi na danú tému.