Galéria ÚKVS

Galéria Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa nachádza na ulici Arsu Teodorovića č. 11 v Novom Sade (vchod z ulice Stefana Stefanovića). Dostupná je prevažne pre výstavy slovenských akademických výtvarníkov, sochárov, známych maliarov insitného umenia a iných umelcov, ale často sa zapája aj do mestských a regionálnych podujatí, ako napríklad Noc múzeí, výstava Dunajské dialógy a pod.

Stálu expozíciu galérie tvoria portréty historicky významných osobností z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry autorov Pavla Popa a Pavla Čániho. Každoročne začiatkom augusta v rámci Slovenských národných slávností v tejto galérii usporiadajú vernisáž renomovaných slovenských maliarov.

V galérii sa okrem výstav organizujú aj literárne večierky, muzikologické konferencie, semináre, performancie, kreatívne dielne a pod., ktoré sú v súlade s Plánom a programom Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, profesionálnej ustanovizne kultúry založenej v roku 2008 s cieľom zachovávať, rozvíjať a zveľaďovať kultúru Slovákov žijúcich v Srbsku.

Adresa: Arsu Teodorovića 11, Nový Sad

Telefón: +381 (0)21 545 570, fax: +381 (0)21 545 572

Е-mail: ustavprekulturu@gmail.com

URL: www.slovackizavod.org.rs