Semináre

Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov

Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov sa v roku 2009 konal siedmykrát. Vznikol z potreby o zdokonaľovanie mladých hudobníkov a tanečníkov v oblastiach pôvodných a spracovaných tancov z Dolnej zeme a zo Slovenska, hudobného sprievodu tanečníkov, ľudového kroja, technických záležitostí výkonu tanečníkov ako aj v oblasti scénickej kultúry.

Seminár sa koná každoročne v auguste a školenie majú už roky na starosti odborníci zo Slovenska, menovite choreografi a hudobné odborníci Martin Urban, Roman Malatinec, Roman Budinský, Slavomír Ondrejka, Tatiana Urbanová, Adriana Jarolínová a mnohí iní, ktorí počas trvania seminára mali možnosť pobudnúť medzi dolnozemskými Slovákmi.

Tohto podujatia sa každoročne zúčastňujú Slováci zo Srbska ale aj Slováci z Rumunska, Maďarska a Chorvátska, s cieľom nadobudnúť nové poznatky a neskôr ich využiť vo vlastnej činnosti v spolkoch v ktorých spravidla zastávajú úlohy vedúcich súborov.

Seminár je podporovaný tak Obcou Báčsky Petrovec ako aj Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, zatiaľ čo sa pod celkovú organizáciu podpisuje Folklórny festival Tancuj, tancuj.

Bližšie informácie o seminári získate na mailovej adrese:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

office@rada.org.rs