Film a audiovizuálna tvorba

V tejto časti webovej stránky sa hovorí o začiatkoch slovenskej kinematografie vo Vojvodine, spracúva sa rozvoj filmového amaterizmu po roku 1945 a najmä sa zmieňuje o profesionálnej tvorbe, teda o filmoch, v ktorých ako aktéri vystupujú vojvodinskí Slováci.

Popredné miesto v dejinách filmu vojvodinských Slovákov mala filmová odbočka Matice slovenskej v Juhoslávii. Prvý slovenský filmár vo Vojvodine a vedúci odbočky Emil Klobušický od roku 1937 v sérii krátkych filmov zachytil ľudí, podujatia, akcie a ľudové kroje tej doby.

Filmársky pionier vojvodinských Slovákov Emil Klobušický

V Pivnici, kde pracoval ako učiteľ, zanechal hlboké stopy a práve vďaka jemu sa zvýšila úroveň foto a kino amaterizmu. V iných slovenských prostrediach táto činnosť bola výrazne slabšia.

Jozef Maďar