Kultúra a širšia verejnosť

Adresár inštitúcií, ustanovizní, združení, kultúrnych stredísk a kultúrno-umeleckých spolkov vojvodinských Slovákov


Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji

Bulvár Mihajla Pupina 1/IV

21 000 Nový Sad

Tel.: 021 422 989

E-mail: office@rada.org.rs

URL: www.rada.org.rs

Predsedníčka: Dušanka Petráková

 

Matica slovenská v Srbsku

Matica slovačka u Srbiji

Ul. maršala Tita 18

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 021 780 248

E-mail: msjbp@stcable.net

Predseda: Branislav Kulík

 

Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny

Slovačka redakcija Televizije Vojvodina

Ul. Sutjeska 1

21 000 Nový Sad

Tel.: 021 210 14 80, 021 210 14 20

E-mail: dennik@rtv.rs

Hlavný a zodpovedný redaktor: Milan Kulík

 

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad

Slovačka redakcija Radija Novi Sad

Ul. Kamenická cesta 45

21 000 Nový Sad – Petrovaradín

Tel.: 064 22 55 101

E-mail: slovacka.radio@rtv.rs

Hlavný a zodpovedný redaktor: Miroslav Gašpar

 

NVU Hlas ľudu

NIU „Hlas ljudu“

Bulvár oslobodenia 81/V

21 101 Nový Sad

Tel.: 021 47 20 840

E-mail: nvuhlasludu@hl.rs, office@hl.rs

Riaditeľka: Milana Arňašová Radićová

 

Slovenské vydavateľské centrum

Slovački izdavački centar

Ul. 14 VÚSB 4 – 6

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 021 780 159

E-mail: svcentrum@stcable.rs, svc.petrovec@gmail.com

Riaditeľ: Vladimír Valentík

 

Slovenské vojvodinské divadlo

Slovačko vojvođansko pozorište

Ul. Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 021 780 040

E-mail: svpozoriste@gmail.com

URL: svdivadlo.wixsite.com/divadlo

Riaditeľka: Viera Krstovská

 

Múzeum vojvodinských Slovákov

Muzej vojvođanskih Slovaka

Ul. maršala Tita 23,

Ul. Maxima Gorkého 17 (kancelária)

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 062 38 33 78

E-mail: muzejvs@gmail.com

URL: www.muzeumslovakov.rs

Riaditeľka: Anna Séčová Pintírová

 

Kultúrne centrum Kysáč

Kulturni centar Kisač

Ul. Slovenská 22

21 211 Kysáč

Tel.: 021 827 642

E-mail: kis.kysac@gmail.com

Riaditeľ: Pavel Surový

Dom kultúry 3. októbra

Dom kulture „3. oktobar“

Ul. maršala Tita 46

26 210 Kovačica

Tel.: 013 661 112, 062 88 50 814

E-mail: dkulture@gmail.com

URL: www.kultura-kovacica.com

Riaditeľ: Ján Tomáš

 

Dom kultúry Michala Babinku

Dom kulture „Mihal Babinka“

Námestie oslobodenia 1

26 215 Padina

Tel.: 013 667 235, 062 77 82 88

E-mail: dkmbpadina@gmail.com

Riaditeľka: Anička Elchekhová

 

Stredisko pre kultúru Stará Pazova

Centar za kulturu, Stara Pazova

Ul. Svetosavská 27

22 300 Stará Pazova

Tel.: 022 312 114, 022 311 104

E-mail: czkstpazova@ptt.rs, centarzakulturu.starapazova@gmail.com

URL: www.czkstarapazova.com

Riaditeľ: Vladimir Kerkez

 

Knižnica Štefana Homolu

Biblioteka „Šćefan Homola“

Ul. Národnej revolúcie 9

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 021 781 335

E-mail: kniznicashomolu@gmail.com

Úradujúca riaditeľka: Vesna Valihorová Filipovićová

 

Obecná knižnica Kovačica

Opštinska biblioteka u Kovačici

Ul. maršala Tita 48

26 210 Kovačica

Tel.: 013 662 471

E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com

URL: www.biblioteka-kovacica.com

Riaditeľ: Slobodan Stevanovski

 

Slovakistická vojvodinská spoločnosť

Slovakističko vojvođansko društvo

Ul. Dr. Zorana Đinđića 2

21 000 Nový Sad

Tel.: 063 86 23 994

E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs

Predsedníčka: Zuzana Týrová

 

Galéria Zuzky Medveďovej

Galerija „Zuska Medveđova“

Ul. maršala Tita 23,

Ul. Maxima Gorkého 17 (kancelária)

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 062 38 33 78

E-mail: muzejvs@gmail.com

URL: www.muzeumslovakov.rs

Riaditeľka: Anna Séčová Pintírová

 

Galéria insitného umenia Kovačica

Galerija naivne umetnosti, Kovačica

Ul. Masarykova 65

26 210 Kovačica

Tel.: 013 661 157, 013 660 509

E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com

URL:  www.naivnaumetnost.com

Riaditeľka: Anna Žolnajová Barcová

 

Galéria SND

Galerija „SND“

Ul. Slovenská 47

21 211 Kysáč

E-mail: michalmadacky@gmail.com

Tel.: 063 1919336

Vedúci: Michal Madacký

 

Medzinárodné etnocentrum Babka Kovačica

Međunarodni etno-centar „Babka“, Kovačica

Ul. Vinogradarska 7

26 210 Kovačica

Tel.: 013 661 522

E-mail: pavel.babka@babka.rs

URL: www.babka.rs

Riaditeľ: Pavel Babka

 

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Pozorište „VHV“, Bački Petrovac

Ul. Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 062 978 11 71

E-mail: vhvpetrovec@gmail.com

URL: www.vhv.org.rs

Riaditeľ: Jaroslav Zima

 

Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici

Amatersko pozorište „Janko Čeman“ iz Pivnica

Ul. Vojvodinská 25

21 469 Pivnica

Tel.: 021 756 550, 062 85 27 593

064 30 37 802 (tajomníčka Olga Ćosićová)

E-mail: jceman94@gmail.com

Predseda: Mirko Gedra

 

Art centrum Chlieb a hry

Art centar „Hleba i igara“

Slovenské námestie 2

22 300 Stará Pazova

Tel.: 022 314 413

E-mail: benkamiroslav@yahoo.com, miroslavbenka.hl@gmail.com

Riaditeľ: Miroslav Benka

 

Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM

Udruženje građana Kolektiv kreativnih amatera „KOKRAM“

Ul. Janka Bartoša 23

26 210 Kovačica

Tel.: 063 856 74 67

E-mail: kokram26210@gmail.com

Predsedníčka: Darina Puškárová

 

Asociácia slovenských spolkov žien

Asocijacija slovačkih udruženja žena

Ul. maršala Tita 2

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 88 76 595

E-mail: assz.bp@gmail.com

URL: www.assz.org.rs

Predsedníčka: Viera Miškovicová

 

Kultúrne centrum Aradáč

Kulturni centar Aradac

Ul. Kukučínova 16

23 207 Aradáč

Tel.: 060 611 12 41, 064 163 02 83

E-mail: kc.aradac@gmail.com, igl.ivek@gmail.com

Predseda: Ján Zvara

 

Slovenský dom MOMS

Slovački dom MOMS

Ul. Šafárikova 1

21 400 Báčska Palanka

Tel.: 060 14 95 744

E-mail: sdbpalanka@gmail.com

Predsedníčka: Drahoslava Čiefová

 

KUS Petrovská družina

KUD „Petrovačka družina“

Ul. Kollárova 4

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 817 3965

E-mail: druzinapetrovec@gmail.com

Predsedníčka: Annamária Gierová

 

Mládežnícke združenie YMCA Srbsko

Omladinsko udruženje „YMCA“ Srbija

Ul. XIV VÚSB 28

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 061 166 60 26

E-mail:  office@ymcaserbia.com, ymca.fspetrovcan@gmail.com

Predsedníčka: Nataša Kíniková

 

SKUS Milana Rastislava Štefánika

SKUD „Milan Rastislav Štefanik“

Ul. Nušićova 8

22 253 Binguľa

Tel.: 064 268 86 20

E-mail: tijana.farkas06@gmail.com

Predseda: Milko Horvát

 

KUS Sládkovič

KUD „Sladkovič“

Ul. Bratov Gavrajićovcov 1

11 275 Boľovce

Tel.: 064 550 06 26

E-mail: boljevci.kudsladkovic@gmail.com

Predseda: Marián Šajben

 

SKOS Šafárik

SKPD „Šafarik“

Ul. Ugrinovačka 120

11 272 Dobanovce

Tel.: 063 585 211

E-mail: kpdsafarik@hotmail.com

URL: www.kpdsafarik.co.rs

Predseda: Žeľko Čapeľa

 

SKOS v Erdevíku

SKPD u Erdeviku

Ul. Masarykova 2

22 230 Erdevík

Tel.: 064 672 23 53, 022 752 778

E-mail: skoserdevik@gmail.com

Predsedníčka: Ruženka Ďuríková

 

KUS Bratstvo

KUD „Bratstvo“

Ul. Slovenská 5

26 370 Hajdušica

Tel.: 061 64 000 27, 062 762 935

E-mail: dhudjec@mts.rs

Predseda: Vladimír Hraško

 

KOS Jednota

KPD „Jednota“

Ul. maršala Tita 58

21 412 Hložany

Tel.: 064 106 00 63

E-mail: mzglozan@hotmail.rs, kosjednotahlozany@gmail.com

Predseda: Ľuboslav Hataľa

SKUS Jánošík

SKUD „Janošik“

Ul. maršala Tita 5

26 362 Jánošík

Tel.: 069 199 41 86

E-mail: skusjanosik@gmail.com

Predsedníčka: Karolína Hodobová

 

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru

Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu

Ul. Masarykova 69

26 210 Kovačica

Tel.: 063 337 527

E-mail: kreativni.centar.tuk@gmail.com

Predseda: Paľo Sampor

 

KUS Zvolen

KUC „Zvolen“

Ul. maršala Tita 85

21 472 Kulpín

Tel.: 060 146 16 11

E-mail: kuszvolen.folklor@gmail.com

Predseda: Zoroslav Zima

KUS Štefánik

KUD „Štefanik“

Ul. maršala Tita 13

25 234 Laliť

Tel.: 065 67 999 16

E-mail: kusstefaniklalic@gmail.com

Predseda: Dušan Párnický

 

KUS Mladosť

KUD „Mladost“

Ul. maršala Tita 69

21 315 Lug

Tel.: 064 223 45 90, 064 330 10 03

E-mail: kusmladostlug@gmail.com

Predseda: Zdenko Kolár

 

SKC P. J. Šafárika

SKC „P. J. Šafarik“

Ul. Vuka Karadžića 2/a

21 000 Nový Sad

Tel.: 069 180 19 81

E-mail: safarikns@gmail.com

URL: www.safarik.org.rs

Predsedníčka: Vierka Marčoková Cerovská

 

SKUS Pivnica

SKUD „Pivnice“

Ul. Vojvodinská 82

21 469 Pivnica

Tel.: 069 756 035

E-mail: skuspivnica@gmail.com

URL: www.skuspivnica.org.rs

Predseda: Miroslav-Juraj Béla

 

KUS Jána Kollára

KUD „Jan Kolar“

Ul. maršala Tita 124

21 425 Selenča

Tel.: 063 136 16 02

E-mail: malvina.zolnanova@kusjanakollara.org

URL: www.kusjanakollara.org

Predsedníčka: Malvína Zolňanová

 

SKUS hrdinu Janka Čmelíka

SKUD „Heroj Janko Čmelik“

Ul. Cyrila a Metoda 11

22 300 Stará Pazova

Tel.: 065 313 8 555

E-mail: skushjc96@gmail.com

Predsedníčka: Libuška Lakatošová

 

KUS Jednota

KUD „Jednota“

Ul. Svätého Savu 76

22 240 Šíd

Tel.: 064 249 32 25

E-mail: skusjednotasid@gmail.com, natasakolar15@gmail.com

Predsedníčka: Nataša Kolárová

 

SKOS Detvan

SKPD „Đetvan“

Ul. Spoljnostarčevačka 127

26 000 Vojlovica-Pančevo

Tel.: 065 405 05 70, 063 581 040

E-mail: skosdetvan@gmail.com

Predseda: Miroslav Oravec

 

SKUS Slnečnica

SKUD „Suncokret“

Ul. Masarykova 39

26 215 Padina

Tel.: 062 77 19 49

E-mail: anahalajova@gmail.com

Predsedníčka: Anna Halajová

 

Komorný zbor Zvony

Kamerni hor „Zvoni“

Ul. Čmelíkova 39

21 425 Selenča

Tel.: 021 774 139

E-mail: zvony@neobee.net

Predseda: Juraj Súdi st.

 

Komorný zbor Musica viva

Kamerni hor „Musica viva“

Ul. XIV VÚSB 7-9

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 87 30 863

E-mail: marienak614@gmail.com

Predsedníčka: Mariena Stankovićová Kriváková

 

Súbor Skala

Hor „Skala“

Ul. Masarykova 115

26 210 Kovačica

Tel.: 062 881 53 75, 062 881 53 76

E-mail: tomas.pavel.83@gmail.com

Predseda: Pavel Tomáš st.

 

Združenie KOMAR Kovačica

Udruženje „KOMAR“, Kovačica

Ul. Ivu Lolu Ribara 63

26 211 Kovačica

Tel.: 013 662 314

E-mail: komar.kontakt@gmail.com

URL: http://dolnozemski-slovaci.com/komar/

Predseda: Vladimír Lenhart

 

Kultúrno-historický spolok Hložany, 13. apríla 1941

Kulturno-istorijsko društvo „Gložan, 13. april 1941“

Ul. maršala Tita 58

21 412 Hložany

Tel.: 064 106 00 63

E-mail: hataljaljuboslav@gmail.com

Predseda: Ľuboslav Hataľa

 

Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine

Asocijacija za istraživanje kulture Slovaka u Vojvodini

Ul. Janka Jesenského 19/a

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 069 332 33 42

E-mail: babamedvedova@gmail.com

Predsedníčka: Anna Medveďová

 

Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka

Memorijalni centar „dr Janko Bulik“

Ul. Dr. Janka Bulíka 61

26 210 Kovačica

Tel.: 013 661 155, 063 705 51 06

E-mail: dispiter89@gmail.com

Predseda: Ján Dišpiter

 

Slovenský kultúrny klub v Srbsku

Slovački kulturni klub u Srbiji

Ul. Komenského 33

21 470 Báčsky Petrovec

Tel.: 063 896 72 51

E-mail: vladimirvalentik@gmail.com

Predseda: Vladimír Valentík