Zakladatelia

Zhromaždenie Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny, na schôdzi, ktorá sa konala 10. marca 2008 a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na schôdzi, ktorá sa konala 27. marca 2008 vyniesli Rozhodnutie o založení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov.

Na tejto stránke najdete bližšie informácie o zakladateľoch ÚKVS, tiež informácie o Orgánoch ÚKVS, organizačnej štruktúre ako aj úradné aktá a dokumenty o činnosti tejto ustanovizne kultúry.