Galérie

Významnú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov tvoria galérie, v ktorých sa zbierajú, chránia a vystavujú obrazy, sochy a iné umelecké diela slovenských autorov zo Srbska.

Najstaršou ustanovizňou tohto druhu je Galéria insitného umenia v Kovačici, ktorá bola pod názvom Galéria ľudových maliarov založená ešte v roku 1955, kedy pôsobila pod strechou Domu kultúry 3. októbra. Bola to zároveň prvá dedinská galéria obrazov vo vtedajšej Juhoslávii.

Na rozdiel od Kovačice, v ktorej svoje diela tvoria a vystavujú svetoznámi insitní maliari,  v Báčskom Petrovci sa  rozmáha činnosť akadamicky vzdelaných umelcov. Práve preto galérie založené na území Báčského Petrovca nesú mená prvých slovenských akademických maliarov v Srbsku: Galéria Karola Miloslava Lehotského a Galéria Zuzky Medveďovej. Galéria Zuzky Medveďovej organizuje aj najvýznamnejšie výtvarné podujatie vojvodinských Slovákov Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku.

O týchto a niektorých súkromných galériách tunajších Slovákov sa poinformujte kliknutím na názvy galérií, ktoré sa nachádzajú z ľavej strany portálu.

Foto: Anna Snidová