Múzeum Vojvodiny

Vojvodinské múzeum má bohatú minulosť a kontinuovaný historický vývoj. Myšlienka o založení múzea sa zrodila v októbri roku 1847 v Pešti, kde bolo vynesené rozhodnutie Matice srbskej o založení Srbskej národnej zbierky alebo Múzea. Prvá muzeálna zbierka vznikla z bohatej pozostalosti po Savovi Tekelijoviktorá vyrástla v Múzeum Matice srbskej. Matičné múzeum bolo otvorené roku 1933. Rozhodnutím pokrajinských orgánov 30. mája 1947 založené bolo Vojvodinské múzeum ako inštitúcia komplexného typu s početnými zbierkami z archeológie, etnológie, histórie, dejín umenia, zoológie, botaniky a geológie. Z tejto inštitúcie sa po rokoch formovalo a osamostatnilo: Vojvodinské múzeum robotníckeho hnutia a národnej revolúcie, Múzeum mesta Nového Sadu, Vojvodinské divadelné múzeum, Ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok a Ústav pre ochranu prírody. Múzeum robotníckeho hnutia a národnej revolúcie, ktoré bolo založené roku 1956, bolo transformované v Múzeum socialistickej revolúcie a neskôr vo Vojvodinské historické múzeum. Roku 1992 sa Vojvodinské múzeum spojilo s Historickým múzeom v jednotnú inštitúciu pod názvom Vojvodinské múzeum.

Dnes je Vojvodinské múzeum organizačne, odborne a koncepčne moderná inštitúcia s bohatým zbierkovým fondom, ktorý počíta okolo 400 000 predmetov, a knižničným fondom počítajúcim vyše 50 000 publikácií. Od roku 1952 múzeum vydáva odbornú publikáciu, zborník prác, ktorý do roku 1992 vychádzal pod názvom Rad vojvođanskih muzeja čiže Činnosť vojvodinských múzeí a dnes má názov Rad Muzeja Vojvodine čiže Činnosť Vojvodinského múzea.