Muzej Vojvodine

Muzej Vojvodine ima bogatu prošlost i kontinuiran istorijski razvoj. Ideja o osnivanju Muzeja nastala je još 1847. godine u Pešti, kada je Matica srpska donela odluku o osnivanju Srpske narodne zbirke ili Muzeja. Matični muzej otvoren je 1933. godine dok je odlukom pokrajinske vlasti Muzej Vojvodine osnovan 1947. godine kao institucija kompleksnog tipa sa brojnim arheološkim, etnološkim, istorijskim ali i zbirkama iz oblasti istorije umetnosti, zoologije, botanike i geologije.

Današnji Muzej poseduje zbirku od oko 400 hiljada predmeta i bibliotečkim fondom sa preko 50 hiljada publikacija. Etnološka zbirka vojvođanskih Slovaka broji približno 1.500 predmeta kao što su odevni i obuvni predmeti, nošnje, predmeti starih zanata, enterijera, pokućstva, nameštaja, privrede, predmeta vezanih za običaje, nakit, tkanja, igračke i sl. U najvećoj meri reč je o predmetima iz druge polovine 19. veka i prve polovine 20. veka a u najstarije se ubraja polica iz Bačkog Petrovca iz 1828. godine, ženski prsluk iz Stare Pazove iz 1840. godine, devojački sanduk iz Aradca iz 1850. godine itd.

Etnomuzikološka zbirka koja radi pri Etnološkom odeljenju broji bogat fond muzičkog materijala i dokumentacije o muzičkom životu multikulturne Vojvodine. Slovački fond broji 15 magnetofonskih traka i prateće dokumentacije na kojima su zapisi slovačkih narodnih pesama snimljeni na terenskim istraživanjima u periodu od 1957 – 1967. godine u 14 slovačkih naselja. U pitanju je oko 800 narodnih pesama, koje su zahvaljujući Komisiji za muzičku delatnost Nacionalnog saveta Slovaka digitalizovane 2006. godine.