Orchestre

Aradáčske meškárky

Známy ženský hudobný kolektív – Aradáčske meškárky bol založený v roku 1978 učiteľom Samuelom Kováčom st., odkedy absolvoval rad vystúpení v našom štáte a v zahraničí. Svojou autentickou hudbou, originálnym prednesom a charizmou sa členky tohto orchestra stali špecifickým symbolom Aradáča, ale aj raritným hudobným kolektívom v Srbsku a celom slovenskom zahraničí.

Orchester Aradáčske meškárky tvorí šesť akordeonistiek (Anna Puderková, Erža Jančová, Anna Hučoková, Erža Jánošíková, Zuzana Zelenáková, Mária Vozafová), ktoré v ľudových krojoch hrajú na malých gombíčkových diatonických harmonikách, spievajú a vystupujú tak, ako to kedysi robievala väčšina Aradáčaniek. V repertoári majú prevažne slovenské ľudovky, ale neraz si zaspievajú aj rusínske, maďarské alebo srbské piesne. Slovo „meškárky“ je dovodené od slova „mech“, teda „mešky“, ako Slováci vo Vojvodine pomenúvajú harmoniku.

Bez Aradáčskych meškárok nie je takmer žiadne podujatie, ktoré prezentuje autentickú kultúru tunajších Slovákov. V ostatných rokoch vystupujú i v divadelných predstaveniach, vo filmoch a ich hudbou sa každoročne otvára festival V aradáčskom šírom poli. V roku 2012 Aradáčske meškárky vydali svoj prvý CD nosič.

Ľudový orchester Rosička

V roku 1954 bratia Nemčekovci, Juraj, Ján, Pavel a Adam, založili v Kovačici svoj sláčikový orchester. Roku 1960 tento orchester, bez Jána Nemčeka, sa stáva prvým ľudovým orchestrom Domu kultúry 3. októbra. Roku 1984 orchester dostál meno Ľudová Rosička.

Dnešná zostava Rosičky je: Ján MarkoPavel ĎurišŽelimir BartošJaroslav NemčekEmil NemčekMichaela MarkováTereza JonášováTatijana Jašková. Ľudový orchester Rosička sprevádza výstupy všetkých sólistov, speváckych skupín a tanečných skupín súboru V šírom poli hruška a okrem toho samostatne vystupoval na festivale orchestrov Vojvodiny v Rume, kde získal hodne uznaní.

Vlasnik fotografije: Ana Kiš

Od roku 2001 Rosička mala mimoriadne úspechy. Vystupovala na početných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma a v zahraničí: v Andorfe (Rakúsko) pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov Galérie Babka, na Dunaj-feste v Ulme, (Nemecko) v Gomaringene (Nemecko) na 10. výročí Slovenského spolku, v Budapešti (Maďarsko) na otvorení výstavy Kovačická insita.

Na Slovensku Rosička vystupovala v Nitre na podujatí Dni zahraničných Slovákov, v Piešťanoch (výstup v kúpeľoch), v Spišskej novej vsi na festivale pod názvom Na spišskom salaši, v Pôtore mala celovečemý koncert a promóciu cédečka. V roku 2004 orchester Rosička vydal kazetu a cédečko slovenskej ľudovej hudby pod názvom Ej, padá, padá rosička.

Ľudový orchester SKOS Detvan Vojlovica

Vladimír Kolárik, dlohoročný hudobník a vedúci speváckych skupín v SKOS Detvan vo Vojlovici založil roku 2007 ľudový orchester. Za krátku dobu existencie tento orchester zaznamenal významné výsledky. Jednim z nich je aj druhé miesto na festivale Tancuj, tancuj… roku 2008 v Hložanoch a prvé miesto na tom istom festivale v roku 2009 v Hajdušici.

Zloženie orchestra v súčasnosti: Sándor Győrfi, Jaroslav Ivanič, Aňa Černáková, Katarína Kalamárová, Pavel Tomáš – husle; Kovácz Jozef – violová kontra; Nagy Lehel – klarinet; Vladimír Kolárik – kontrabas.

Orchester sprevádza tanečné skupiny vojlovického spolku, spolupracuje s Ondrejom Maglovským a vystupoval aj so SUS Krajan-Vojvodina.

Vlasnik fotografije Mihal Spišjak

Ľudový orchester SKUS Pivnica

Práca orchestra úzko súvisí s prácou SKUS Pivnica z Pivnice, ktorý orchestrálne sprevádza vystúpenia tohto spolku. Najväčšiu aktivitu ľudový orchester rozvíja počas najstaršieho hudobného festivalu vojvodinských Slovákov – Stretnutie v pivnickom poli, ktorý sa koná každoročne v januári.

Rad rokov tento orchester pôsobí pod vedením predníka Valentína Grňu, a hrajú v ňom hudobné osobnosti – Štefan Brňa – druhé husle, Martin Čief – klarinet, Ondrej Maglovský – harmonika, Sándor Zadányi Rötheli – cimbal, Jozef Malina – viola, Irena Burai – violončelo a Ervin Malina – kontrabas.

Ľudový orchester Šafárika

Neoddeliteľnou zložkou SKC P. J. Šafárika je aj ľudový orchester. Novosadský Šafárik žiaľ, stály orchester nikdy nemal. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však  povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a sú aj takí, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorí vytvorili stále hudobné teleso pôsobiace v rámci SKC P. J. Šafárika. Celý rad rokov orchester pôsobil pod vedením Janka Zorjana, neskôr ho istý čas viedol korepetítor Jaroslav Lačok, potom Dušan Janković, Tatiana Jašková a v súčasnosti orchester pôsobí pod taktovkou Juraja Súdiho ml.

Orchester uprednostňuje nasledovné inštrumentálne zloženie: dvoje prvých a dvoje druhých huslí, harmonika, kontrabas, prípadne klarinet, viola, violončelo a cimbal. Istý čas sa do orchestra zapájala aj tamburica, ktorej špecifický zvuk prichádza do výrazu práve v srbských tancoch z Vojvodiny, ktoré má súbor v repertoári. Ľudový orchester Šafárika sa pravidelne zúčastňuje na FF Tancuj, tancuj…, kde získal rad úspechov, najnovšie, v roku 2016 bol odmenený 1. Cenou odbornej poroty. Súčasnými členmi sú: Tatiana Jašková – husle, Alexandra Majtánová – husle, Juraj Súdi ml. – husle, Emília Kovačevová – kontrabas, Jaroslav Lačok – harmonika, Ivan Slávik – cimbal.