Busta Dr. Janka Bulíka

Busta Dr. Janka Bulíka

  • Autori: Kamil Gubáň a Ján Koňuš
  • 10. 10. 2009
  • Kovačica, park pred vchodom do ZŠ mladých pokolení
  • Dimenzie: 55 x 48 cm
  • Materiál: bronz
  • © Majiteľ: Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka

Busta Dr.Janka Bulíka bola odhalená na iniciatívu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka s cieľom zachovať pamiatku na osobnosť a dielo tejto významnej osobnosti.

Busta Dr. Janka Bulíka sa nachádza v Kovačici na III. ulici, alebo podľa novšieho pomenovania ulíc, na ulici Dr. Janka Bulíka, v novom parku, pred vchodom do ZŠ mladých pokolení v Kovačici.

Za prítomnosti veľkého počtu Kovačičanov a hostí zo Slovenska, busta bola odhalená 10. októbra 2009 na iniciatívu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka.

V ten istý deň bola odhalená aj busta Jána Čaploviča. Obe sa nachádzajú v školskom parku na vzdialenosti asi 120 m.