Busta Milana Hodžu

Busta Milana Hodžu

  • Fraňo Štefunko
  • 15. 7. 2012
  • Aleja velikánov, Kulpín
  • bronz

Busta Milana Hodžu (1878 – 1944), významného slovenského štátnika, politika a publicistu, je odhalená v Aleji velikánov, v parku pred malým kaštieľom v Kulpíne.

Milan Hodža sa do dejín Kulpína zapísal aj ako poslanec v Uhorskom parlamente, do ktorého bol zvolený v Kulpínskom volebnom okrese spoločnými silami Slovákov a Srbov. Práve preto sa Kulpínčania rozhodli postaviť bustu tejto významnej osobnosti, ktorá sa nachádza vedľa Busty Janka Kráľa a Đorđa Stratimirovića.

Foto: Andrej Meleg

Autorom Busty je Fraňo Štefunko zo Slovenska.

Bustu slávnostne odhalili Pavel Zima a Pavel Gaža, predstavitelia Klubu Kulpínčanov.