Busta Janka Kráľa

Busta Janka Kráľa

  • Laslo Silađi
  • 11. 6. 2010
  • Aleja velikánov, Kulpín
  • bronza

Bronzová busta je dielom akademického maliara a sochára Lasla Silađiho. Odhalili ju predsedovia Klubu Kulpínčanov a Miestneho spoločenstva Pavel Zima a Branislav Cesnak.

Busta romantického štúrovského básnika Janka Kráľa (1822 – 1876) bola odhalená v parku pred malým kaštieľom, vo vzácnom historickom areáli v Kulpíne v rámci osláv Dňa Kulpína, 11. júla 2010 v prítomnosti najvyšších obecných a matičných funkcionárov.

Bronzová busta je dielom akademického maliara a sochára Lasla Silađiho. Odhalili ju predsedovia Klubu Kulpínčanov a Miestneho spoločenstva Pavel Zima a Branislav Cesnak.

Kaštieľ rodiny Stratimirovićovcov, pred ktorým sa busta nachádza, je ten istý kaštieľ, v ktorom pred mnohými rokmi Janko Kráľ učil dcéry tejto zámožnej rodiny.