Busta Ľudovíta Štúra

Busta Ľudovíta Štúra

  • Autor neznámy
  • 2. 11. 1967
  • Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra
  • Dimenzie: 65 x 56
  • materiál: bronz
  • © Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč

Základná škola Ľudovíta Štúra sa môže popýšiť dvomi bustami slovenského národovca, podľa ktorého je aj pomenovaná.

Jedna z búst Ľudovíta Štúra je postavená pred prízemnou budovou školy v záhradke, koncom roka 1967, hneď ako bola prinesená zo zlievárne z Belehradu 2. 11. 1967.