Busta Jána Čaploviča

Busta Jána Čaploviča

  • Autori: Kamil Gubáň a Ján Koňuš
  • 10. 10. 2009
  • Kovačica, kostolná záhradka
  • Dimenzie: 55 x 48 cm
  • Materiál: bronz
  • © Majiteľ: Matica slovenská v Srbsku

Busta farára Jána Čaploviča sa nachádza v kostolnej záhradke, vedľa pamätníka účastníkom Kovačického procesu. Je majetkom Matice slovenskej v Srbsku.

Busta Jána Čaploviča bola odhalená v októbri 2009 na iniciatívu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, spolu s bustou Dr. Janka Bulíka. Autormi oboch búst, ktoré sú vyhotovené v dielni „Fi, umelecké liatie kovov Kamil Gubáň“, v Kremnici, Slovenskej republike, sú Kamil Gubáň a Ján Koňuš.