Výskum kolektívnych identít Slovákov v Srbsku

Skupinové identity a súčasné formy identifikácie občanov Kovačice.

Táto štúdia je výsledkom analýzy, ktorá sa zaoberala výskumom kolektívnych identít vojvodinských Slovákov, teda rôzne formy vyjadrovania ich národnej, konfesionálnej, regionálnej a lokálnej identifikácie v súčasnom spoločenskom kontexte. V štúdii sú tiež zahrnuté identifikačné vzťahy občanov Kovačice v Banáte, ako aj základné formy rozlišných druhov kolektívnych identít lokálneho obyvateľstva slovenského národného spoločenstva.

Štúdiu vypracoval Kristián Obštust, MA

Výskum kolektívnych identít Slovákov v Srbsku