Prilog proučavanju kolektivnih identiteta Slovaka u Srbiji

Grupni identiteti i savremeni oblici identifikacije stanovnika naselja Kovačica.

Ova publikacija predstavlja rezultat analize koja je bila usmerena na istraživanja identifikacijskih odnosa žitelja naselja Kovačica u Banatu, kao i na sagledavanje osnovnih karakteristika različitih oblika kolektivnih identiteta lokalnog stanovništva slovačke nacionalne pripadnosti. U tekstu su takođe sagledani pojedini aspekti kolektivnih identiteta vojvođanskih Slovaka, tj. različite forme ispoljavanja njihove nacionalne, konfesionalne, regionalne i lokalne identifikacije u savremenom društvenom kontekstu.

Autor: Kristian Obštust, MA

Prilog proučavanju kolektivnih identiteta Slovaka u Srbiji