Bursovanie

V rámci rozvojovo-výskumnej činnosti a pri príležitosti 225. výročia od príchodu Slovákov do Aradáča, ÚKVS v roku 2011 realizoval projekt Bursovanie. Projekt podporilo Ministerstvo kultúry Srbska.

Názov projektu: Bursovanie

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 

Stručný popis: Projekt pod názvom Bursovanie obsahoval výskum rovnomenného ľudového obradu v slovenskej vojvodinskej dedine Aradáč, jeho transribciu a video záznam v podobe etnologického filmu v slovenskom jazyku so srbskými titulkami. Tento svojrázny zvyk bol znázornený cez prizmu hlavnej aktérky – Jaroslavy Františky Jozefíny Járošiovej (1851-1887) Aradáčanke, prvej poetke dolnozemských Slovákov, ktorá filmu dáva mýtický ráz. Do filmu bol zaradený i ľudový zvyk chodenia s paničkami, ktorý predstavoval prvé formy ženského divadielka v Aradáči. Okrem práci v teréne, projekt zahrnul i archívne materiály Televízie Vojvodiny nahrané v Aradáči v 70. a 80. rokoch minulého storočia.

Cieľ projektu: Cieľom projektu Bursovanie bolo zachovať od zabudnutia starý zvyk tunajších Slovákov a zároveň prispieť k jeho prezentácii na jeden nový, súčasnému publiku prijateľný spôsob. Titulkovaný film, ktorý bol distribuovaný i do srbskej redakcie Televízie Vojvodiny má za cieľ predstaviť divákom ľudové tradície slovenskej menšiny v Srbsku. Špecifickým cieľom projektu bolo prispieť k oslavám 225. výročia od príchodu Slovákov do Aradáča.

Projektový tím:

Annamária Boldocká Grbić – ideový tvorca projektu a scénaristka

Ján Čáni – režisér

Katarína Mosnáková – koordinátor projektu

Spolupráca: Rádio-televízia Vojvodiny

Realizácia: jún – november 2011

Výstupy: Výstupom projektu je zaznamenaný dokumentárny film pod názvom Bursa s paničkami na DVD, ktoré vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Dokumentárny film bol premiérne odvysielaný v júli roku 2011 v rámci programu vysielania v slovenskom jazyku RTV Vojvodiny. Tiež bol predstavený i v Aradáči pri príležitosti osláv 225. výročia od príchodu Slovákov do Aradáča. Sprístupnený je aj iným slovenským, ale i srbským televíznym redakciám v Srbsku.

Projekt podporilo: Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko