„Bursovanie“

U okviru razvojno-istraživačke delatnosti a povodom proslave 225. godišnjice od dolaska Slovaka u Aradac, ZKVS je realizovao projekat pod nazivom „Bursovanie“.

Naziv projekta: Bursovanie

Podnosilac zahteva: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka

Kratak opis: Projekat pod nazivom „Bursovanie“ je podrazumevao istraživanje jednog drevnog obreda Slovaka iz Aradca, njegovu tekstualnu obradu i video produkciju u obliku dokumentarnog filma na slovačkom jeziku sa prevodom na srpski jezik (titlovanje). Običaj je bio prikazan kroz prizmu prve pesnikinje ovdašnjih Slovaka – Arađanke Jaroslave Františke Jozefine Jaroši (1851-1887), koja filmu daje mitski ton. U film je uvršten i običaj „chodenia s paničkami“, koji predstavlja začetne forme ženskog pozorišta u Aradcu. Pored rada na terenu, projekat je obuhvatio i arhivski materijal Televizije Vojvodine snimljen 70. i 80. godina prošlog veka u Aradcu.

Cilj projekta: Cilj projekta „Bursovanie“ je bio da doprinese zaštiti i očuvanju istoimenog drevnog običaja ovdašnjih Slovaka, kao i prezentaciji slovačkog nematerijalnog kulturnog nasleđa na jedan nov reprezentativan način. Specifičan cilj je svojevrsna podrška proslave 225. godišnjice od dolaska Slovaka u Aradac.

Projektni tim:

  • Annamarija Boldocki Grbić – idejni tvorac projekta i scenarista
  • Jan Čanji – režiser
  • Katarina Mosnak – koordinator projekta
  • Saradnja: Radio-televizija Vojvodine

Realizacija: jun – novembar 2011.

Rezultat: Rezultat projekta je DVD sa dokumentarnim filmom pod nazivom „Bursa s paničkami“ u izdavaštvu Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Film je premijerno prikazan u julu 2011. god. u okviru slovačkog programa RTV Vojvodine. Film je predstavljen i u Aradcu na proslavi 225. godišnjice od dolaska Slovaka u Aradac. Takođe je dostupan i drugim slovačkim, kao i srpskim televizijskim redakcijama.

Projekat je podržalo: Ministarstvo kulture Republike Srbije